Навигационна пътека

Железопътен транспорт: по-голяма конкуренция, по-добри услуги - 30/01/2013

Два високоскоростни влака © ЕС

Нови предложения за отваряне на националните железопътни мрежи за конкуренция, увеличаване на инвестициите и предлагане на по-голям избор и по-добри услуги на пътниците.

Европейската комисия предлага мерки pdf - 91 KB [91 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) за отваряне на националните железопътни мрежи за по-голяма конкуренция. Предложенията имат за цел да се увеличат инвестициите и да се подобрят предоставяните на пътниците услуги.

Железопътният транспорт не само представлява безопасен и ефективен транспорт, благодарение на който има по-малко задръствания по пътищата – той също така допринася за повишаване на енергийната сигурност и намаляване на въглеродния отпечатък на ЕС.

Същевременно все по-малко хора пътуват с влак в Европа и се усеща сериозна липса на инвестиции за модернизиране и разширяване на мрежата. Пакетът от мерки за жп транспорта е част от стратегията English (en) на ЕС за обръщане на тази негативна тенденция.

Намаляване на бюрокрацията и разходите

В предложенията се предвижда прехвърляне на отговорността за издаване на разрешения за жп превозни средства и на сертификати за безопасност на операторите от националните правителства на Европейската железопътна агенция English .

Това ще ускори издаването на разрешения, ще позволи на железопътните компании да реализират икономии на стойност 500 милиона евро до 2025 г. и ще насърчи навлизането на нови оператори на пазара.

Осигуряване на по-добро качество и по-голям избор

С предложените правила всички национални пътнически мрежи ще бъдат отворени за конкуренция – включително обществените поръчки за управление на мрежи, които са публична собственост.

В съчетание с други реформи предложенията ще доведат до изграждане на повече железопътни линии и разширяване на железопътната мрежа на ЕС. Ползите за пътниците и операторите се изчисляват на 40 милиарда евро до 2035 г.

В момента повече от 90 % от пътуванията с влак в ЕС се извършват по линии, които са публична собственост. Само в Швеция и Обединеното кралство пазарите са изцяло отворени. Германия, Австрия, Италия, Чехия и Нидерландия са отворили частично своите пазари.

Подобряване на ефективността

Нови правила ще дадат на независими управители на линиите оперативна и финансова независимост от превозвачите. Така ще се премахнат потенциалните конфликти на интереси и превозвачите ще имат достъп до всички мрежи без дискриминация.

Защита на работниците

Предложенията би трябвало да доведат до създаване на нови и по-добри работни места, какъвто е опитът в страните от ЕС с отворени за конкуренция железопътни мрежи.

Правилата на ЕС ще позволят на правителствата да изискват от новите изпълнители да наемат заетите в дадения момент работници при прехвърлянето на обществени поръчки за услуги.

Следващи стъпки

Предложенията ще бъдат разгледани от Европейския парламент и правителствата на страните от ЕС.

Още за политиката на ЕС в областта на железопътния транспорт English

Още за транспорта English (en)

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки