Navigacijska pot

Čistejši in varnejši energetski viri za avtomobile - 24/01/2013

Avtomobil, priključen v električno vtičnico © iStockphoto.com

Z ukrepi za spodbujanje rabe alternativnih vrst goriv bi zagotovili več ustreznih črpalk in polnilnih postaj v državah EU.

Če bi več ljudi uporabljalo avtomobile na električni pogon, vodik ali zemeljski plin (namesto bencinskih ali dizelskih vozil), bi zmanjšali odvisnost Evropske unije od uvoza nafte in emisije toplogrednih plinov.

Vendar širšo uporabo alternativnih goriv zavirajo draga vozila, nizka sprejemljivost za potrošnike ter pomanjkanje črpalnih postaj in postaj za polnjenje.

Za odpravo teh ovir Komisija predlaga uvedbo zavezujočih ciljev in skupnih standardov. Glavni ukrepi DeutschEnglishfrançais zajemajo naslednje vire:

  • elektrika – minimalno število napajalnih postaj v posamezni državi z enotnim evropskim vtičem, ki vsem uporabnikom omogoča polnjenje v vseh državah EU;
  • vodik – uvedba skupnih standardov za cevi za gorivo in druge elemente na črpalnih postajah v 14 državah EU;
  • utekočinjeni zemeljski plin – postavitev črpalnih postaj za tovorna vozila na vsakih 400 km ob cestah predlaganega vseevropskega prometnega omrežja English . Črpalne postaje bi postavili tudi v vseh 139 evropskih morskih pristaniščih in pristaniščih v notranjosti držav;
  • stisnjeni zemeljski plin – javno dostopne standardizirane črpalne postaje bi bile do leta 2020 na voljo po vsej Evropi na razdalji največ 150 km.

Države članice bi te spremembe lahko izvedle s prilagoditvijo lokalnih predpisov in davkov ter spodbudile naložbe zasebnega sektorja. Za uveljavitev teh sprememb so sredstva EU že na voljo.

Ukrepi ne zajemajo drugih alternativnih goriv, ki bodisi uporabljajo obstoječo infrastrukturo (biogoriva in sintetična goriva) bodisi že imajo osnovno infrastrukturo (utekočinjeni naftni plin).

Razvoj sodobnega omrežja

Približno 84 % nafte, ki se uporablja v vseh vrstah prevoza, je uvožene (kar je leta 2011 zneslo okoli milijardo evrov na dan). Večina uvoza prihaja iz nestabilnih območij sveta, zaradi česar je dobava nezanesljiva.

S prehodom na čistejša goriva bi evropskemu gospodarstvu omogočili, da postane bolj energetsko neodvisno.

To je v skladu z načrtom Komisije za enotni evropski prometni prostor, v katerem so opredeljeni cilji za povečanje mobilnosti in boljšo povezanost prometnih omrežij EU do leta 2050 ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Več o prometu English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave