Navigačný riadok

Čistejší a bezpečnejší pohon pre naše autá - 24/01/2013

Auto pripojené do elektrickej zásuvky © iStockphoto.com/Виталий Кривошеев

Návrh Komisie má priniesť hustejšiu sieť nabíjacích miest a čerpacích staníc s alternatívnymi palivami.

Rozšírenie automobilov poháňaných elektrickou energiou, vodíkom alebo zemným plynom zníži našu závislosť od dovozu ropy a prispeje k zníženiu skleníkových plynov.

Širokému využitiu alternatívnych palív bránia vysoké ceny vozidiel, nízka akceptácia zo strany spotrebiteľov, ako aj nedostatok nabíjacích a čerpacích miest.

V záujme prekonania týchto prekážok Komisia plánuje ustanovenie povinných cieľov a spoločných noriem. Hlavné návrhy DeutschEnglishfrançais sa týkajú najmä týchto alternatívnych palív:

  • elektrická energia – minimálny počet nabíjacích staníc v jednotlivých krajinách a štandardné prípojky, aby vodiči mohli svoje elektrické autá nabiť kdekoľvek v EÚ;
  • vodík – spoločné normy pre palivové čerpacie hadice a iné vybavenie čerpacích staníc v 14 krajinách EÚ;
  • skvapalnený zemný plyn – pre ťažké úžitkové vozidlá by na diaľniciach transeurópskej dopravnej siete English mali byť k dispozícii čerpacie stanice LNG, ktoré sú od seba vzdialené maximálne 400 km. Všetkých 139 námorných a vnútrozemských prístavov pozdĺž transeurópskej siete by bolo vybavených čerpacími stanicami pre lode;
  • stlačený zemný plyn – do roku 2020 by pre osobné autá mali byť v celej EÚ k dispozícii čerpacie stanice zodpovedajúce spoločným normám, pričom ich vzájomná vzdialenosť by nemala presahovať 150 km.

Krajiny EÚ budú môcť implementovať tieto zmeny prispôsobením vnútroštátnych právnych predpisov a daní, ktoré by mali stimulovať súkromné investície. Na podporu takýchto zmien je možné využiť financovanie zo zdrojov EÚ.

Nové návrhy sa nezameriavajú na alternatívne palivá, ktoré využívajú existujúcu infraštruktúru (biopalivá a syntetické palivá) alebo už majú základnú infraštruktúru postavenú (skvapalnený ropný plyn).

Vybudovanie modernej siete

Približne 84 % ropy, ktorá sa používa vo všetkých druhoch dopravy, sa dováža – v roku 2011 sme na „čierne zlato“ minuli približne 1 miliardu EUR. Časť dovezenej ropy pochádza z nestabilných regiónov sveta, čo znamená neisté dodávky.

Prechod na ekologickejšie palivá je vhodným spôsobom ako zvýšiť energetickú nezávislosť európskeho hospodárstva.

Tento prístup je v súlade s plánom Komisie na vybudovanie jednotného európskeho dopravného priestoru, v ktorom sa stanovujú ciele na zvýšenie mobility a ďalšiu integráciu dopravných sietí EÚ do roku 2050. Tento plán zároveň povedie k zníženiu emisií skleníkových plynov.

Viac o doprave English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy