Kruimelpad

Schonere en zekere energie voor auto's - 24/01/2013

Elektrische auto met ingestoken laadstekker © iStockphoto.com/Виталий Кривошеев

De EU wil meer laadpunten en tankstations om het gebruik van alternatieve brandstoffen aantrekkelijker te maken.

Als meer bestuurders overstappen op auto's op elektriciteit, waterstof of aardgas, in plaats van benzine of diesel, wordt de EU minder afhankelijk van de invoer van aardolie en daalt de uitstoot van broeikasgassen.

Dat zulke alternatieve brandstoffen nog niet aanslaan, komt door de hoge aanschafkosten van de auto's, de afwachtende houding van de consument en het tekort aan laad- en vulstations.

De Commissie wil daar wat aan doen door bindende doelstellingen en gemeenschappelijke normen vast te stellen. De belangrijkste voorstellen DeutschEnglishfrançais zijn:

  • elektriciteit: een minimumaantal laadstations per land en standaardisering van de laadstekker zodat je overal in de EU je accu's kan kan opladen
  • waterstof: standaardisering van de brandstofslang en andere onderdelen van vulstations in 14 EU-landen
  • vloeibaar aardgas: vulstations voor vrachtwagens om de 400 km langs het hele eengemaakte Europese vervoersnetwerk English en voor schepen in alle 139 zee- en binnenhavens van het net
  • samengeperst aardgas – goed bereikbare en gestandaardiseerde vulstations voor personenauto's om de 150 km tegen 2020.

De EU-landen kunnen een bijdrage leveren door de nationale wetgeving en belastingregels aan te passen om particuliere investeringen hierin aantrekkelijk te maken. De EU biedt nu al financiële steun voor dergelijke aanpassingen.

De voorstellen hebben geen betrekking op alternatieve brandstoffen die gebruikmaken van bestaande infrastructuur (zoals biobrandstoffen en synthetische brandstoffen) of waarvoor al een basisinfrastructuur bestaat (lpg).

Ontwikkeling van een modern netwerk

Ongeveer 84% van de olie die door alle vervoersmiddelen wordt gebruikt, moet worden ingevoerd (en dat kostte in 2011 ongeveer 1 miljard euro per dag). Het grootste deel hiervan is afkomstig uit instabiele regio's en dat maakt de bevoorrading onzeker.

Overschakelen op schonere brandstoffen is een voor de hand liggende manier om de Europese economie minder afhankelijk te maken.

Zo'n aanpak past ook in het vervoersplan van de Europese Commissie, waarin doelstellingen zijn opgenomen voor de verhoging van de mobiliteit en een betere integratie van de EU-vervoersnetwerken tegen 2050, bij een lagere uitstoot van broeikasgassen.

Meer over vervoer English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links