Cosán nascleanúna

Fuinneamh níos glaine, níos sábháilte do ghluaisteáin - 24/01/2013

Carr atá á luchtú le plocóid i soicéad leictreach © iStockphoto.com/Виталий Кривошеев

Dá nglacfaí tograí le malairt breosla a chur chun cinn, bheadh tiománaithe in ann breosla níos glaine a fháil agus a ngluaisteáin a luchtú i mbreis stáisiún athbhreoslaithe ar fud an AE.

Dá bhfaigheadh níos mó daoine gluaisteáin a oibríonn ar leictreachas, hidrigin agus ar ghás nádúrtha – seachas ar pheitreal agus díosal – ní bheadh an AE chomh spleách céanna ar allmhairí ola, agus thiocfadh laghdú ar astaíochtaí gáis cheaptha teasa.

Tá bac á chur ar fhorbairt breoslaí malartacha, áfach, i ngeall ar chostas ard na bhfeithiclí, an glacadh tearc leo i measc tomhaltóirí, agus a laghad stáisiún athluchtaithe agus athbhreoslaithe atá ann.

Leis na constaicí sin a bhaint, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún spriocanna ceangailteacha agus comhchaighdeáin a leagan síos. Is iad na príomh-mholtaí DeutschEnglishfrançais sna tograí sin:

  • leictreachas – líon íosta stáisiún athluchtaithe a bheith ann i ngach tír agus plocóid chaighdeánach a bheith ann le go bhféadfadh tiománaithe a ngluaisteáin a athluchtú aon áit san AE
  • hidrigin – comhchaighdeáin do phíobáin bhreosla agus do chomhpháirteanna eile i stáisiúin athbhreoslaithe in 14 thír san AE
  • gás nádúrtha leachtaithe – stáisiúin athbhreoslaithe a bheith ann do leoraithe gach 400 km feadh an ghréasáin iompair thras-Eorpaigh English atá beartaithe; bheadh stáisiúin athbhreoslaithe de dhíth do longa sa 139 calafort mara agus intíre feadh an ghréasáin sin
  • gás nádúrtha comhbhrúite – fáil a bheith ag gnáthghluaisteáin ar fud na hEorpa ar stáisiúin athbhreoslaithe, a mbeadh comhchaighdeáin i bhfeidhm acu, gach 150 km ar a laghad faoi 2020.

Bheadh tíortha an AE in ann na hathruithe sin a chur i bhfeidhm go héasca ach na dlíthe agus na cánacha áitiúla a chur in oiriúint chun infheistíocht ón earnáil phoiblí a spreagadh. Tá maoiniú ar fáil cheana ón AE mar thacaíocht leis na hathruithe sin.

Ní bhaineann na tograí sin le breoslaí malartacha eile a bhaineann úsáid as an mbonneagar reatha (bithbhreoslaí agus breoslaí sintéiseacha) nó a bhfuil bonneagar curtha ar bun dóibh cheana (gás peitriliam leachtaithe).

Gréasán nua-aimseartha a fhorbairt

Allmhairítear tuairim is 84% den ola a úsáidtear sna modhanna iompair uile (timpeall €1 billiún sa lá in 2011). Is ó réigiúin éagobhsaí an domhain a cheannaítear an chuid is mó den ola sin – soláthar neamhchinnte.

Má thosaímid ag úsáid breoslaí níos glaine beidh geilleagar na hEorpa níos neamhspleáiche ar fhuinneamh.

Luíonn an cur chuige sin le treochlár iompair an Choimisiúin, clár ina leagtar amach spriocanna maidir le breis soghluaisteachta i gcoitinne agus breis comhtháthaithe ar ghréasáin iompair an AE faoi 2050 – agus na hastaíochtaí gáis cheaptha teasa a laghdú freisin.

Tuilleadh faoi iompar English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links