Navigatsioonitee

Puhtam kütus paremini kättesaadavaks - 24/01/2013

Elektrivõrku ühendatud auto © iStockphoto.com/Виталий Кривошеев

Alternatiivkütuste kasutust edendavate ettepanekutega tagataks autojuhtidele suuremad tankimis- ja laadimisvõimalused kogu ELis.

Kui rohkem autojuhte sõidaks bensiini- ja diiselautode asemel elektril, vesinikul või maagaasil töötavate autodega, oleks EL vähem sõltuv imporditavast naftast ning väheneksid ka kasvuhoonegaaside heitkogused.

Alternatiivkütuste laialdasemat kasutust takistavad aga sõidukite kõrge hind, leige vastuvõtt tarbijate poolt ning laadimis- ja tankimiskohtade puudus.

Nende takistuste kõrvaldamiseks on komisjonil kavas võtta kasutusele siduvad eesmärgid ja ühtsed standardid. Peamised ettepanekud DeutschEnglishfrançais hõlmavad järgmist:

  • elekter – igas riigis minimaalne arv laadimispunkte ja ühtsele standardile vastav pistik, et juhid saaksid oma autot laadida kõikjal ELis;
  • vesinik – ühtsed standardid kütusevoolikutele ja muudele tankla komponentidele 14 ELi liikmesriigis;
  • veeldatud maagaas – tanklad veoautodele Euroopa ühtse transpordivõrgu English teede äärde iga 400 km järel ning tanklad laevadele kõigis 139 mere- ja siseveesadamas, mida asjaomane võrk hõlmab;
  • surumgaas – ühtseid standardeid kasutavad tavalistele autodele mõeldud tanklad Euroopa teedel iga 150 km järel aastaks 2020.

Liikmesriigid saavad neid muutusi teha, kohandades kohalikke seadusi ja makse erasektori investeeringute soodustamiseks. Ka ELi toetused on selleks juba saadaval.

Ettepanekus ei käsitleta muid alternatiivkütuseid, mille jaoks kasutatakse kas olemasolevat infrastruktuuri (biokütused ja sünteetilised kütused) või mille puhul on põhiinfrastruktuur juba olemas (veeldatud naftagaas).

Kaasaegase transpordivõrgu väljaarendamine

84% kõigi transpordiliikide poolt kasutatavast naftast imporditakse (aastal 2011 iga päev ligikaudu 1 miljardi euro väärtuses). Suurem osa sellest pärineb ebastabiilsetest piirkondadest, mis muudab varustuse ebakindlaks.

Üleminek puhtale kütusele on ilmselge viis muuta Euroopa majandus energiavarustuse osas sõltumatumaks.

See lähenemisviis on kooskõlas komisjoni Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskavaga, milles on seatud eesmärgiks suurendada liikuvust ning lõimida ELi transpordivõrke aastaks 2050 veelgi, vähendades samal ajal kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

Täiendavalt transpordist English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad