Sti

Renere og sikrere energi til vores biler - 24/01/2013

En bil, der er koblet til et ladestik © iStockphoto.com/Виталий Кривошеев

Vi skal have gang i brugen af alternative brændstoffer for at sikre, at billister kan tanke og lade op flere steder i EU.

Hvis flere billister gik over til biler, der kører på el, brint og naturgas – i stedet for benzin og diesel – ville EU kunne blive mindre afhængig af olieimport og samtidig mindske drivhusgasudledningerne.

Men der er stadig ikke mange, der bruger alternative brændstoffer, og det skyldes bl.a., at bilerne er meget dyre, og at de ikke har vundet indpas hos forbrugerne. Desuden er der ikke nok lade- og tankstationer.

Det vil Kommissionen gøre noget ved. Planen er at fastsætte bindende mål og fælles standarder. Forslagene DeutschEnglishfrançais vedrører især:

  • elektricitet – der skal være et vist antal ladestationer i hvert land og en fælles standard for ladestik, så man kan lade op overalt i EU
  • brint – der skal være fælles standarder for brændstofslanger og lignende på tankstationerne i 14 EU-lande
  • LNG (flydende naturgas) – der skal være en tankstation for lastbiler for hver 400 km i det samlede europæiske transportnet English , EU har stillet forslag om, og tankstationer for skibe i alle de 139 kyst- og indlandshavne, der indgår i netværket
  • CNG (komprimeret naturgas) – almindelige biler skal have adgang til tankstationer med fælles standarder over hele EU med højst 150 kilometers afstand i 2020.

EU-landene gennemfører selv disse ændringer ved at tilpasse deres egne regler og afgifter for at sætte skub i de private investeringer. EU står også klar med støtte til at føre forslagene ud i praksis.

Forslagene berører ikke andre alternative bilbrændstoffer, som er dækket af den eksisterende infrastruktur (biobrændstoffer og syntetiske brændstoffer), eller som allerede har den vigtigste infrastruktur på plads (autogas).

Et moderne netværk

EU importerer næsten 84 % af den olie, der benyttes af samtlige transportmidler til sammen (ca. 1 milliard euro om dagen i 2011). Det meste af olien købes fra ustabile regioner i verden – og forsyningen er derfor usikker.

Hvis vi går over til renere brændstoffer, kan vi gøre EU's økonomi mere uafhængig af energiimport.

Det er også det, Kommissionen vil med sin transportkøreplan, som både skal skabe større mobilitet og mere integrerede transportnet i EU inden 2050 – og samtidig mindske drivhusgasudledningerne.

Mere om transport English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links