Navigācijas ceļš

Nākotnes redzējums — savstarpēji savienota Eiropa - 28/03/2011

Efektīvāki transporta risinājumi savienos Eiropas sauszemes, dzelzceļa, gaisa satiksmes un ūdensceļu tīklus, mazinot gan atkarību no naftas importa, gan siltumnīcefekta gāzu emisiju.

Jaunā Eiropas transporta plānā DeutschEnglishfrançais plānots uzlabot mobilitāti un ciešāk integrēt ES transporta tīklus, vienlaikus mazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju un bloka atkarību no naftas importa.

Tajā paredzēts veicināt ieguldījumus vērienīgos infrastruktūras projektos un mainīt kravu pārvadāšanas un cilvēku pārvietošanās koncepciju — tas viss iecerēts, lai vairotu ekonomikas konkurētspēju un radītu jaunas darbavietas.

Plānā, kura mērķus paredzēts sasniegt līdz 2050. gadam, galvenā uzmanība veltīta pārvietošanās iespējām pilsētās un starp tām, kā arī ceļojumiem, kuros jāpieveic liels attālums. Tajā ieteikts:

  • pilsētās pakāpeniski atteikties no automašīnām, kas darbināmas ar naftas produktiem,
  • 50 % no visiem pasažieru un kravas pārvadājumiem, kuri noris pa autoceļiem un kuru mērķis ir cita pilsēta vairāk nekā 300 km attālumā, novirzīt uz dzelzceļu vai ūdensceļiem,
  • aviolīnijām līdz 40 % palielināt ekoloģiski tīrākas degvielas īpatsvaru, kuru lietojot, izdalās mazāk oglekļa dioksīda,
  • kuģu satiksmē par 40 % samazināt oglekļa dioksīda izmešu daudzumu.

Sasniedzot šos mērķus, ES būtu vieglāk izpildīt savu apņemšanos — līdz 2050. gadam par 60 % samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, kas izdalās no visiem transporta veidiem.

Labāk savienota satiksme

Savienojot sauszemes ceļu, dzelzceļa, gaisa un ūdensceļu tīklus vienotā veselumā, izveidotos daudz efektīvāks ES transporta tīkls, kurā cilvēkiem būtu vienkāršāk ceļot, bet transporta uzņēmumiem — vieglāk pārvadāt kravas.

Plānā paredzēts līdz 2020. gadam kopā saslēgt Eiropas pasažieru un kravu transporta informācijas, administrācijas un maksājumu sistēmas. Līdz 2050. gadam visus galvenos aviosatiksmes centrus vēlams pieslēgt ātrgaitas dzelzceļa tīklam. Svarīgākās jūras ostas tiktu pievienotas dzelzceļa kravu pārvadājumu tīklam un iespēju robežās iekšējiem ūdensceļiem.

Vienlaikus ES iecerējusi izvērst un koordinēt principu "lietotājs maksā" un "piesārņotājs maksā", lai finansētu transporta infrastruktūru.

Paredzēti vēl šādi pasākumi:

  • mudināt lietot jaunas dzinēju tehnoloģijas, degvielas un transporta pārvaldības sistēmas,
  • līdz 2020. gadam koordinēt valstu gaisa satiksmes kontroles sistēmas programmā "Eiropas vienotā gaisa telpa English " un paplašināt to, izveidojot Eiropas Kopējo aviācijas telpu, kurā piedalītos 58 valstis,
  • ieviest inteliģentas transporta pārvaldības sistēmas,
  • līdz 2020. gadam uz pusi samazināt ceļu satiksmes negadījumu skaitu un līdz 2050. gadam panākt, lai tajos bojāgājušo skaits būtu tuvs nullei.

Transporta nozare ir ļoti svarīga ekonomikai, darbavietām, izaugsmei un mūsu dzīves kvalitātei. Tajā strādā apmēram 10 miljoni cilvēku un saražo apmēram 5 % no ES iekšzemes kopprodukta. Katra mājsaimniecība ik gadu transportam izdod vidēji 13 % no sava budžeta.

Vēl par transportu English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites