Naršymo kelias

Gero susisiekimo Europoje vizija - 28/03/2011

Pagal efektyvesnio transporto planą būtų susieti Europos sausumos, oro ir vandens kelių tinklai, sumažinta priklausomybė nuo naftos importo ir mažiau išmetama šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Nauju Europos transporto planu DeutschEnglishfrançais siekiama didinti mobilumą ir toliau integruoti ES transporto tinklus, bet kartu ir pasirūpinti, kad būtų mažiau išmetama šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kad ES mažiau priklausytų nuo naftos importo.

Įgyvendinant priemones, kuriomis skatinama daug investuoti į infrastruktūrą, keisti krovinių gabenimo ir keleivių vežimo principus, padidėtų konkurencingumas ir būtų sukuriama darbo vietų.

Šiame plane, kurio tikslus užsibrėžta pasiekti iki 2050 m., daugiausia dėmesio skiriama kelionėms miestuose, tarpmiestinėms bei tolimoms kelionėms ir raginama:

  • miestuose laipsniškai visai atsisakyti degalus naudojančių automobilių,
  • 50 % atvejų vietoj kelionių ilgesniu kaip 300 km atstumu kelių transportu keleiviams ir kroviniams vežti rinktis geležinkelių arba vandens transportą,
  • oro transporto bendroves naudoti 40 % daugiau mažai anglies dioksido išskiriančių degalų,
  • pasirūpinti, kad laivai išskirtų 40 % mažiau anglies dioksido.

Įgyvendinus šiuos tikslus ES galėtų lengviau pasiekti, kad iki 2050 m. visų rūšių transporto priemonės išskirtų 60 % mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Geresnis susisiekimas

Sujungus kelių, geležinkelių, oro ir vandens transportą į vientisą sistemą būtų sukurtas veiksmingesnis ES masto transporto tinklas ir būtų paprasčiau keliauti bei vežti krovinius.

Pagal planą iki 2020 m. būtų susietos Europos keleivinio ir krovininio transporto informacijos, valdymo ir mokėjimo sistemos. Iki 2050 m. iš visų pagrindinių oro uostų turėtų būti galima greitai patekti į geležinkelių stotis. Visi pagrindiniai uostai būtų sujungti su krovininio geležinkelių transporto ir, kai įmanoma, su vidaus vandenų transporto tinklu.

Tuo pat metu ES imtų plačiau taikyti ir koordinuoti principus "naudotojas moka" ir "teršėjas moka" ir taip finansuotų transporto infrastruktūrą.

Kitos numatytos priemonės:

  • skatinti taikyti naujas variklių technologijas, degalų bei eismo valdymo sistemas,
  • iki 2020 m. koordinuoti nacionalinių oro eismo kontrolės sistemų valdymą dalyvaujant ES programoje "Bendras Europos dangus English " ir pasiekiant, kad Europos bendrajai aviacijos erdvei priklausytų 58 šalys,
  • veiksmingai naudoti išmanias transporto valdymo sistemas,
  • iki 2020 m. perpus sumažinti nukentėjusiųjų kelių eismo nelaimėse skaičių, o iki 2050 m. pasiekti, kad mirties atvejų praktiškai nebebūtų.

Transportas gyvybiškai svarbus ekonomikai, darbo vietų gausėjimui ir mūsų gyvenimo kokybei. Šiame pramonės sektoriuje tiesiogiai dirba 10 mln. žmonių ir jis sudaro apie 5 % ES bendro vidaus produkto. Transporto paslaugoms išleidžiama 13 % vidutiniško namų ūkio biudžeto.

Daugiau apie transportą English

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos