Sti

Et indbyrdes forbundet Europa - 28/03/2011

Planer om mere effektiv transport vil forbinde Europas transportnet for biler, tog, fly og skibe, mindske vores afhængighed af olieimport og nedbringe drivhusgasemissionerne.

En ny europæisk transportplan DeutschEnglishfrançais sigter mod at øge mobiliteten og yderligere integrere EU's transportnet - og på samme tid nedbringe drivhusgasemissioner og EU's afhængighed af olieimport.

Tiltag, der fremmer store investeringer i infrastruktur og ændrer den måde gods og personer transporteres på, vil sætte skub i den økonomiske konkurrenceevne og skabe job.

Planen - med mål, der skal opfyldes inden 2050 - sætter fokus på transport i byer, mellem byer og over store afstande. Den kræver blandt andet, at:

  • byerne går helt væk fra benzindrevne biler
  • 50 % af al passagerbefordring og godstransport, der på nuværende tidspunkt transporteres mere end 300 km mellem byer, overflyttes fra vej til jernbane og vandveje
  • luftfartselskaberne øger deres anvendelse af bæredygtige brændstoffer med lavere CO2-emissioner til 40 %
  • shippingbranchen skærer 40 % af deres CO2-emissioner

Ved at nå disse mål kan EU reducere drivhusgasserne fra alle former for transport med 60 % inden 2050.

Bedre forbindelser

Sømløse forbindelser for transport med bil, tog, fly og skib vil skabe et mere effektivt transportnet i hele EU og gøre det nemmere at transportere personer og gods.

Planen er at forbinde Europas informations-, styrings- og betalingssystemer for passager- og godstransport inden 2020. Inden 2050 skal alle store lufthavne forbindes til jernbanenettet og helst med højhastighedstog. Alle basisnettets søhavne skal forbindes med jernbanegodstransporten og om muligt de indre vandveje.

På samme tid vil EU udvide og koordinere principperne om "brugeren betaler" og "forureneren betaler" for at finansiere transportinfrastrukturen.

Andre tiltag skal:

  • fremme ny motorteknologi, nye brændstoffer og nye trafikledelsessystemer
  • sikre koordinering inden 2020 af nationale flyvekontrolsystemer gennem EU's program for et fælles europæisk luftrum English og udvide det til det fælles europæiske luftfartsområde, der omfatter 58 lande
  • indføre intelligente trafikledelsessystemer
  • halvere antallet af trafikofre inden 2020 og få antallet af vejtrafikdræbte tæt på nul senest i 2050

Transport er afgørende for økonomien, jobvæksten og vores livskvalitet. Industrien beskæftiger 10 millioner mennesker direkte og tegner sig for omkring 5 % af EU's bruttonationalprodukt. En gennemsnitlig husstand bruger 13 % af sit budget på transport.

Mere om transport English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links