Navigatsioonitee

Liiklusõnnetustes hukkunute arvu vähendamine poole võrra - 12/10/2010

Sõidukijuhtide tähelepanelik käitumine, kvaliteetne maanteede infrastruktuur ja ohutud sõidukid muudavad kogu Euroopa teed ohutumaks.

2009. aastal hukkus ELi teedel ligikaudu 35 000 inimest, mis on 2001. aastaga võrreldes rohkem kui kolmandiku võrra vähem. Kuigi tegemist on märkimisväärse edusammuga, ei anna see veel põhjust liigseks rõõmustamiseks. Liiklusohutust Euroopas käsitleva hiljutise ELi uuringu Englishfrançais kohaselt on enamus inimesi arvamusel, et õnnetuste vähendamiseks tuleb rohkem ära teha.

Lubatud sõidukiiruse ületamine, joobes sõidukijuhtimine ning kinnitamata turvavöö on liiklusõnnetuste peamised põhjused. Samuti kaasnevad tarbetud riskid hooldamata teede ja ohtlike sõidukitega.

Eelmise aasta juulis tehti ettepanek uute ELi liiklusohutuse suuniste kohta, mille puhul keskendutakse eelkõige sõidukijuhtide koolitamisele ja liikluseeskirjade karmimale jõustamisele. Samuti esitatakse neis üleskutse teede kvaliteedi parandamiseks, eelkõige maa- ja linnapiirkondades, kus võrreldes kiirteedega toimub enamik õnnetustest.

Sõidukeid on võimalik ohutumaks muuta aruka tehnoloogia abil (nt oma sõidureast väljumise korral hoiatavad sensorid).

Igal aastal juhtub 17% õnnetustest mootorratturite või mopeedijuhtidega, kuigi nende osakaal on üksnes 2% kõigist liiklejaist. Ohutusseadmed, nagu kaasaegsed pidurisüsteemid, parandaksid selle transpordiliigi viletsaid ohutusnäitajad märkimisväärselt.

Juba kolmandat aastat tähistatakse ELis 13. oktoobril Euroopa liiklusohutuse päeva. Käesoleval aastal esitleb komisjon uusi suuniseid järgmiseks kümneks aastaks, jäädes kindlaks 2001. aastal võetud kohustusele vähendada liiklusõnnetustes hukkunute arvu poole võrra.

Samal ajal tutvustab praegune ELi eesistujariik Belgia Brüsselis tööd, mida on kogu ELis liikluseeskirjade enimlevinud rikkumiste vastu võitlemiseks tehtud.

Lugege täiendavalt liiklusohutuse kohta Euroopa teedel

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad