Sökväg

Ny trafiksäkerhetsplan ska rädda liv - 20/07/2010

EU förnyar sitt mål att halvera antalet dödsolyckor i trafiken.

Under 2009 omkom 35 000 människor i trafikolyckor i EU. Det är 36 procent färre än 2001, då kommissionen för första gången satte upp målet om att halvera antalet dödsolyckor. Unga människor och motorcyklister är bland dem som löper störst risk.

Fortkörning, rattfylleri och slarv med bilbältet ligger bakom de flesta av dödsolyckorna. Men osäkra fordon och dåliga vägar innebär också onödiga risker. EU:s nya program tar upp alla dessa frågor.

Här är några exempel på vad man vill göra de närmaste tio åren:

• Fler fordon ska utrustas med automatiska varningssystem, som bland annat varnar för om man kör för fort eller kommer över på fel körbana.

• EU-bidrag ska endast betalas ut till vägbyggen som uppfyller EU:s trafiksäkerhetsregler.

• EU och nationella myndigheter ska tillsammans ta fram en europeisk strategi för trafikutbildning.

• Säkerheten för motorcyklister ska förbättras. De senaste åren har antalet dödsolyckor minskat för alla trafikanter utom för just motorcyklister. Motorcyklister och mopedister är inblandade i 17 procent av alla dödsolyckor, trots att de bara utgör 2 procent av trafikanterna.

Enligt en ny undersökning Englishfrançais tycker européerna att mer borde göras för att minska olyckorna. De flesta av de tillfrågade ansåg att man främst borde satsa på bättre vägar och fler trafikkontroller.

Det är bara fyra länder - Lettland, Spanien, Estland och Portugal - som har lyckats halvera antalet dödsolyckor jämfört med 2001. I Rumänien och Malta har de till och med ökat.

Sverige, Storbritannien och Nederländerna hade de lägsta dödssiffrorna 2009. Grekland och Rumänien hade de högsta.

 

EU:s webbplats om trafiksäkerhet

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar