Navigatsioonitee

Liiklusohutust käsitlev ELi kava järgmiseks kümneks aastaks - 20/07/2010

EL seab eesmärgiks vähendada liiklusõnnetuste ohvrite arvu poole võrra.

2009. aastal hukkus liiklusõnnetustes üle kogu ELi 35 000 inimest. Seda on 36% vähem kui 2001. aastal, mil komisjon seadis esmakordselt eesmärgiks vähendada igal aastal liiklusõnnetustes hukkuvate inimeste arvu 50% võrra. Noored ja mootorratturid on kõige ohustatum riskigrupp.

Kiiruse ületamine, alkoholijoobes sõiduki juhtimine ning turvavöö kinnitamata jätmine on mõned peamistest surmaga lõppevate liiklusõnnetuste põhjustest. Kuid samuti kujutavad endast mittevajalikke riske halvasti hooldatud teed. ELi uus programm tegeleb kõigi asjaomaste küsimustega.

Järgmise kümne aasta jooksul

• jõustuvad uued eeskirjad, mille kohaselt peab rohkem sõidukeid olema varustatud automaatsete hoiatussüsteemidega, sealhulgas kiiruse ületamise või sõidureast kõrvalekaldumise korral;

• rahastab EL vaid neid teedeehitusprojekte, mis vastavad ELi liiklusohutust käsitlevatele õigusaktidele;

• teeb EL koostööd riiklike ametiasutustega, et koostada liiklusohutuse alane hariduse ja koolituse ühisstrateegia;

• tehakse veel suuremaid jõupingutusi selleks, et mootorratturite liiklemine oleks ohutum. Viimaste aastate jooksul on liikluses hukkunute arv kõikide teiste transpordivahendite (kuid mitte mootorrataste) puhul vähenenud. Igal aastal on umbes 17% surmaga lõppevatest liiklusõnnetustest olnud seotud mootorratturite või mopeedide juhtidega, kuigi nad moodustavad vaid 2% kõigist liiklejatest.

Hiljuti avaldatud ning kogu ELis läbiviidud uurimuse Englishfrançais kohaselt arvavad eurooplased, et õnnetuste vähendamiseks tuleks võtta rohkem meetmeid. Enamik küsitletutest leidis, et valitsuse meetmed peaksid olema suunatud teede olukorra parandamisele ning liiklusalaste õigusaktide jõustamisele.

Vaid neli riiki - Läti, Hispaania, Eesti ja Portugal on suutnud vähendada igal aastal liiklusõnnetustes hukkuvate inimeste arvu võrreldes 2001. aastaga 50% võrra. Liiklusõnnetuses elu kaotavate inimeste arv on on suurenenud Rumeenias ja Maltal.

2009. aastal oli hukkunute arv kõige väiksem Ühendkuningriigis, Madalmaades ja Rootsis. Kõige rohkem ohvreid oli aga samal aastal Kreekas ja Rumeenias.

 

Liiklusohutus - ELi meetmed

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad