Cosán nascleanúna

"Go n-éírí an bóthar libh!": Cearta Paisinéirí san AE - 08/07/2010

Scáthchruth grúpa taistealaithe le bagáiste © AE

Tá raon leathan ceart ag taistealaithe san AE, bídis ag dul ar saoire ar eitleán nó sa traein an samhradh seo. Agus beidh comhchearta ag paisinéirí bus agus loinge feasta.

Tá faoi 80% de na hEorpaigh turas saoire a dhéanamh i mbliana, de réir suirbhé. Agus tú ag taisteal chuig ionad d'aislingí in eitleán, traein, bus nó long, cosnaíonn an iliomad ceart thú - ionas ná millfidh moill ar eitiltí nó gannchion traenacha an chuid is áille den bhliain ort.

Is fada cearta fairsinge ag paisinéirí eitleáin, bídis ag teacht nó ag imeacht. Má bhíonn moill dhá uair an chloig, bíonn béílí is deochanna in aisce ag dul go phaisinéirí. Má bhíonn moill cúig uair an chloig nó má chealaítear eitilt, bíonn rogha ag paisinéirí idir aisíoc chostas an ticéid laistigh de 7 lá, eitilt ar ais chuig an áit ónar tháinig siad nó cóir thaistil eile. Má chuirtear siar an eitilt go dtí an lá dár gcion, ní mór seomra ostáin a chur ar fáil.

Is iomaí paisinéir a d'úsáid na cearta sin in Aibreán seo caite, nuair a thionscain brúchtadh bolcáin san Íoslainn scamall luaithrigh English ollmhór a chuir stop le heitiltí in aerspás na hEorpa ar feadh seachtaine, geall leis, is a d'fhág na deicheanna de mhilliúin daoine ina suí tirim in aerfoirt na hEorpa.

Má bhíonn duine ag taisteal sa traein, tig leis/léi dul ar saoire gan imní freisin. Nuair a d'ionannaigh an AE cearta na dtaistealaithe traenach le cearta na bpaisinéirí aeir anuraidh, ba ghá na taistealaithe traenach a chur ar an eolas go cuimsitheach faoi na praghsanna is fearr, na turasanna is gaire, na naisc le traenacha eile agus inrochtanacht carráistí agus stáisiún. Má bhíonn moill idir uair an chloig is dhá uair an chloig, faigheann paisinéirí traenach 25 % de phraghas an ticéid ar ais, is má bhíonn moill thar dhá uair an chloig, 50%.

Is ionann cás anois do phaisinéirí aeir agus traenach, nach mór iad a chúiteamh má chailltear nó má dhéantar dochar do bhagáiste - in eitiltí, suas go 1.220 €, i dturasanna traenach, suas go 1.300 € fiú.

Maidir le paisinéirí bus English agus paisinéirí loinge English ní fada go mbeidh cearta comhchosúla acu leis na paisinéirí traenach is eitleán. Ó 2012 ní mór paisinéirí loinge a chúiteamh as aon mhoill thar 90 nóiméad, i measc nithe eile. Tá idirbheartaíocht ar siúl fós faoi chearta na bpaisinéirí bus.

Ansin feasta ní mór slí isteach do bhusanna is do longa do dhaoine le soghluaisteacht theoranta English a ráthú gan choinníoll, mar a dhéantar cheana le heitleáin is le traenacha, ionas go mbeidh gach saoránach de chuid an AE in ann dul ar saoire gan bhac.

Cearta na bpaisinéirí san AE English

An 12 mholadh AE is tábhachtaí do phaisinéirí Englishitaliano

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links