Navigatsioonitee

Euroopa kui magnet: turismitööstuse suured plaanid - 02/07/2010

Sopot, Poola peamine Läänemere äärne puhusekoht © EU

Uus strateegia turismi edendamiseks Euroopas, et kasutada ära selle majanduses olulise tööstusharu täielik potentsiaal.

Komisjoni turismi arengukavas DeutschEnglishfrançais on 21 ettepanekut, millest mitme eesmärk on meelitada Euroopasse rohkem turiste kiiresti arenevatest maadest nagu Hiina, Venemaa ja Brasiilia. Kavas esitatakse ka moodused reisimise edendamiseks ELis, sealhulgas ka parem koolivaheaegade koordineerimine puhkuste pikendamiseks.

Tööstuse ja ettevõtluse volinik Antonio Tajani sõnas pressikonverentsil, et Euroopa Komisjon tahab olla teerajaja sellesse elutähtsasse sektorisse uue elu sissepuhumisel.

Turism annab üle 5 % ELi sisemajanduse koguproduktist. Tööstusharus töötab umbes 9,7 miljonit inimest, mis on 5,2 % tööjõust. Euroopa on turistidele kõige huvipakkuvam - eelmisel aastal oli maailma 10 peamise sihtkoha hulgas 5 ELi riiki.

Kuid Euroopa kogeb tugevat konkurentsi peamiselt Aasia ja Lõuna-Ameerika poolt. Turismitööstus on surve all ka elanikkonna vananemise ja kliimamuutuste tõttu ning kannatab sesoonsete kõikumiste all.

Komisjon pakub välja märgistamise süsteemi, millega tunnustataks kvaliteetseid teenuseid. Komisjon kavatseb kehtestada ka nõudmised turismi jätkusuutlikkuse tagamiseks ning autasustada selliseid sihtkohti, mis neid nõudmisi täidavad.

Reisimise ja turismi edendamiseks julgustatakse kasutama rohkem tehnoloogiat, kaasaarvatud keskseid broneerimisteenuseid mobiiltelefoni vahendusel ja rohkem teemapõhist turismi (spad, kokandusreisid, sportlikud puhkused jne).

EL peab rohkem panustama sellesse, et turismi sihtkohad oleksid juurdepääsetavad puuetega inimestele ning teenused oleksid kohandatud ka vanematele inimestele.

Eelmisel aastal vähenes seoses majanduslangusega Euroopat külastanud turistide arv 6 % võrreldes 2008. aastaga. Tagasilöökidest on teatanud ka teised piirkonnad, välja arvatud Aafrika.

Täiendavalt ELi turismipoliitikast

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad