Навигационна пътека

Големи планове за туристическата индустрия в Европа - 02/07/2010

Сопот, основният полски курорт на Балтийско море © ЕС

Нова стратегия за стимулиране на туризма в Европа с цел реализиране на пълния потенциал на сектор, който вече играе значителна роля в икономиката.

В плана на Комисията за развитие на туризма DeutschEnglishfrançais са включени 21 предложения, голяма част от които са насочени към привличането на повече посетители в Европа от бързо развиващи се страни като Китай, Русия и Бразилия. В него се предлагат и начини за увеличаване на пътуванията в рамките на ЕС, включително по-добра координация на училищните ваканции с цел удължаване на почивния сезон.

"Европейската комисия иска да бъде новатор, който да вдъхне нов живот в този изключително важен сектор", заяви комисарят по промишленост и предприемачество Антонио Таяни по време на пресконференция.

Делът на туризма в БВП на ЕС е повече от 5%. В сектора са заети около 9,7 милиона души - 5,2 % от работната сила. Европа привлича повече посетители от всеки друг регион, като пет страни от ЕС са сред десетте водещи дестинации в света през миналата година.

Същевременно Европа е изправена пред нарастваща конкуренция, особено от страна на Азия и Южна Америка. Туристическата индустрия е под натиск и поради застаряването на населението и изменението на климата и продължава да страда от сезонни колебания.

Комисията предлага схема за сертифициране, с която да се отличават висококачествените услуги. Тя също така планира да създаде харта с критерии за устойчив туризъм и да награждава дестинациите, които отговарят на тях.

С цел стимулиране на пътуванията и туризма тя ще насърчава по-доброто използване на технологиите, включително централизирани услуги за резервации по мобилен телефон, и развитието на тематичен туризъм (балнеоложки, кулинарен, спортен и т.н.).

ЕС трябва да положи повече усилия и за подобряване на достъпа на хората с ограничена подвижност до туристическите обекти, както и за адаптиране на услугите към нуждите на по-възрастни клиенти.

Миналата година в условията на икономическа криза броят на туристите, посещаващи Европа, спадна с около 6 % спрямо 2008 г. В другите региони, с изключение на Африка, също бе отбелязан спад.

Повече за политика на ЕС в областта на туризма

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки