Sökväg

Kan miljöbilar rädda EU:s bilindustri? - 28/04/2010

EU-kommissionen lägger fram en ny strategi för renare och effektivare bilar.

För att ge en skjuts åt elbilstillverkningen har kommissionen lagt fram planer English på att stödja ett nät av laddningsstationer runt om i EU. Man tänker också ta fram europeiska säkerhetsnormer och tekniska standarder för sådana stationer till 2011.

Planen ingår i en ny strategi för fler miljöbilar på marknaden, vilket anses vara mycket viktigt för att gjuta nytt liv i bilindustrin och minska EU:s oljeberoende. Strategin omfattar bensinsnåla bilar, elbilar och modeller som drivs med naturgas, biobränslen och vätgas.

Näringslivskommissionär Antonio Tajani säger att bilindustrin befinner sig i ett avgörande läge inför framtiden. I strategin har vi hittat rätt balans mellan ekonomisk konkurrenskraft och miljöhänsyn, menar Antonio Tajani.

Världen tycks stå på gränsen till en revolution på bilfronten - den globala efterfrågan på miljövänliga bilar tros skjuta i höjden de kommande åren. Tendensen speglar människors oro för att utsläppen från vanliga bilar bidrar till klimatförändringen. Det finns också tecken på att bensinen håller på att ta slut och både i EU och i andra industrialiserade länder är man oroad över vårt beroende av utländsk olja.

Den ökande efterfrågan på miljövänliga och bränslesnåla bilar banar väg för en bransch som är på väg ut ur den värsta krisen på årtionden. Politiker och näringslivsexperter är dock eniga om att gröna transportmedel kan få svårt att slå igenom i EU, om det inte finns en genomtänkt strategi och en hög grad av samordning mellan aktörerna.

Elbilar är ett viktigt inslag i strategin, eftersom EU redan har infört standarder för andra bilar som drivs med alternativa bränslen. Dessutom har tekniska genombrott, t.ex. batterier med längre körtid, gjort elbilarna attraktivare för konsumenter. De befinner sig kanske närmare sitt genombrott på marknaden än sina miljövänliga konkurrenter.

Flera EU-länder - främst Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal och Danmark - satsar stort på eldrivna transporter. I vissa fall har man lägre skatter och bonusar för att locka konsumenterna. Men kunderna blir kanske tveksamma om exempelvis kontakter och uttag inte är standardiserade i EU.

Transporterna står för ca en fjärdedel av utsläppen i EU av koldioxid, en viktig växthusgas. Förra året ökade efterfrågan på bilar med låga koldioxidutsläpp med 59 % - den största ökningen någonsin.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar