Cosán nascleanúna

Carranna glasa don Eoraip - 28/04/2010

Moltaí AE chun margadh a fhorbairt do charranna glana, éifeachtacha.

Ag tacú go mór dó le carranna leictreacha, d'fhógair an Coimisiún pleananna English inniu chun líonra a fhorbairt ar fud an hEorpa ina mbeidh stáisiúin luchtaithe ard-voltais a bheidh inrochtana don phobal. Tá faoi caighdeáin theicniúla agus sábháilteachta Eorpacha a chur ar fáil do na stáisiúin sin faoi 2011.

Tá an plean mar chuid de straitéis nua chun breis carrannna 'glasa' a chur an margadh, óir feictear a thábhacht sin chun tionscal na gcarranna a athbheochan agus en Eoraip a bhaint den ola. Sa chur chuige tá feithiclí éifeachta le peitril mar bhreosla, agus carranna leictreacha is samhlacha a úsáideann gás nádúrtha, bithbhreoslaí agus hidrigin.

Deir Coimisineir na Tionsclaíochta Antonio Tajani go bhfuil tionscal na ngluaisteán imithe isteach i "gcéim a shainmhíneoidh" a rath feasta. Faigheann an straitéis cothromaíocht chóir idir chumas iomaíochta geilleagrach is cuspóirí comhshaoil, ar seisean.

Is cosúil go bhfuil ar domhan ar imeall réabhlóide gluaisteán, le súil go méadóidh an t-éileamh ar charranna éicea-chairdiúla sna blianta atá romhainn. Imní faoi thionchar na gcarranna traidisiúnta ar an téamh domhanda, comharthaí go bhfuil peitril an domhain ag dul in ndísc agus, san AE agus i réigiúin thionsclaíocha eile, spleáchas ar ola iasachta, sin cuid de na nithe faoi deara an claonadh nua.

Deis ollmhór do thionscail d'éis na géarchéime is measa leis na cianta is ea an t-éileamh ar charranna glana, éifeachta a bheith ag méadú. Ach aontaíonn lucht ceaptha beartas is saineolaithe an tionscail nach éasca a bheidh todhchaí an iompair ghlais san Eoraip mura mbíonn cur chuige comhsheasmhach agus comhar mór idir na páirtithe leasmhara.

Tá carranna leictreacha i lár na straitéise, óir thug an AE caighdeáin isteach cheana féin do charranna eile a úsaideann breoslaí malairte. Thairis sin, tá forbairtí teicneolaíocht, amhail cadhnraí a fhanann luchtaithe níos faide, d'éis carranna leictreacha a dhéanamh níos tarraingtí do thomhaltóirí - agus b'fhéidir níos gaire don ollmhargú ná cuid de na cinn ghlasa.

Tá roinnn tíortha AE - go háirithe an Fhrainc, an Ghearmáin, an Spáinn, an Phortaingéil is an Danmhairg - ag cur breis béime ar iompar leictreach, is uaireanta meallann siad tomhaltóirí le faoisimh agus bónais chánach. Ach ní thaitníonn sé le tomhaltóirí, mar shampla, murab ionann na plocóidí is na soicéid luchtaithe ar fud na hEorpa.

An t-iompar faoi deara thart ar an gceathrú cuid d'astaíochtaí CO2 an AE - gás ceaptha teasa an-tábhachtach. Anuraidh bhí ardú 59% san éileamh ar na carranna is ísle astaíochtaí CO2 - an t-ardú is mó riamh.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links