Navigatsioonitee

Euroopa autod keskkonnasäästlikumaks - 28/04/2010

ELi ettepanek keskkonnasäästlike ja tõhusate sõidukite turu väljaarendamiseks

Soodustades elektriautode kasutuselevõttu, teatas komisjon täna kavast English edendada kõigile juurdepääsetavate kõrgepingega varustatud laadimisjaamade võrgustiku väljaarendamist kogu Euroopas. Samuti on komisjoni eesmärk koostada aastaks 2011 selliste jaamade Euroopa ohutus- ja tehnilised standardid.

Kava on osa uuest ulatuslikust strateegiast, mille eesmärk on tuua ELi turule rohkem keskkonnasäästlikke sõidukeid. Seda peetakse Euroopa autotööstuse elavdamise ning naftast sõltuvuse vähendamise seisukohast ülioluliseks. Uus lähenemine hõlmab tõhusaid bensiinil töötavaid sõidukeid, elektriautosid ning ka maagaasil, biokütustel ja vesinikul töötavaid autosid.

Ettevõtluse ja tööstuse voliniku Antonio Tajani sõnul on autotööstus jõudnud oma tulevase edu seisukohast määravasse etappi. Tema sõnade kohaselt luuakse strateegiaga õige tasakaal majandusliku konkurentsivõime ja keskkonnaalaste eesmärkide vahel.

Autotööstus näib olevat jõudnud üleminekupunkti. Eeldatakse, et ülemaailmne nõudlus keskkonnasõbralike autode järele suureneb järgnevatel aastatel märkimisväärselt. Selline suundumus kajastab muret mitmete probleemide üle, nagu tavapäraste sõidukite mõju seoses globaalse soojenemisega, märgid naftavarude lõppemisest maailmas ning ELi ning teiste tööstuspiirkondade sõltuvus imporditavast naftast.

Suurenev nõudlus keskkonnahoidlike autode järele on erakordne võimalus tööstusele, mis on taastumas viimaste kümnendite tõsiseimast kriisist. Ilma ühtse lähenemise ja sidusrühmadevahelise koordineerimiseta võib aga keskkonnasäästliku transpordi kasutuselevõtt Euroopas olla raskendatud. Selles on ühel meelel nii poliitikakujundajad kui ka tööstuseksperdid.

Elektrisõidukid on strateegias kesksel kohal, kuna muid alternatiivseid kütuseid kasutavate sõidukite puhul on ELi standardid juba kasutusele võetud. Samuti on tehnoloogilised läbimurded, nagu kauem laetuna püsivad akud, muutnud elektriautod tarbijatele huvipakkuvamaks, andes neile massturustamise seisukohast eelise, võrreldes teiste keskkonnasäästlike sõidukitega.

Mitmed ELi riigid, nagu Prantsusmaa, Hispaania, Saksamaa, Portugal ja Taani, on võtnud eesmärgiks elektritranspordi laialdase kasutuselevõtu, pakkudes tarbijatele mõningatel juhtudel maksusoodustusi ja preemiaid. Tarbijad võivad aga oma huvi kaotada, kui näiteks pistikud ja pistikupesad ei ole kõikjal Euroopas ühesugused.

Umbes veerand ELi süsinikdioksiidi (peamine kasuhoonegaas) heitkogusest pärineb transpordist. Eelmisel aastal suurenes ELis nõudlus väikseima süsinikdioksiidi heitkogusega sõidukite järele 59%, mis on kõigi aegade suurim.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad