Cesta

Auta v Evropě budou ekologičtější - 28/04/2010

EU navrhuje podnítit rozvoj trhu s ekologickými a úspornými automobily.

Komise chce dát další impulz rozvoji elektrických automobilů, a proto dnes představila plány English na podporu celoevropské sítě veřejně přístupných vysokonapěťových nabíjecích stanic. Chce rovněž do roku 2011 pro tyto stanice vytvořit bezpečnostní a technické normy EU.

Tento plán tvoří součást nové revoluční strategie, která chce prosadit na trh ekologičtější vozidla, což má zásadní význam pro oživení evropského automobilového průmyslu a snížení závislosti Unie na ropě. Strategie počítá jak s vozidly s účinným spalováním benzínu, tak s automobily poháněnými elektřinou, zemním plynem, biopalivy a vodíkem.

Komisař pro průmysl Antonio Tajani k tomu uvedl, že automobilový průmysl vstoupil do fáze, která bude rozhodující pro jeho úspěšnost v budoucnu. Zdůraznil dále, že strategii se podařilo nalézt rovnováhu mezi hledisky ekonomické konkurenceschopnosti a ochrany životního prostředí.

Automobilové odvětví na celém světě stojí na prahu revolučních změn. Podle předpokladů by měla poptávka po autech šetrných k životnímu prostředí v nadcházejících letech prudce stoupat. Vyplývá to z obav spojených s tím, jak konvenční auta působí na globální oteplování, ze známek toho, že celosvětové zásoby ropy se rychle tenčí, a v případě EU a další industrializovaných oblastí také z přílišné závislosti na dovozu ropy.

Rostoucí poptávka pro ekologických a šetrných autech představuje pro průmysl zotavující se z nejhorší krize za několik desetiletí obrovskou příležitost. Nicméně politici i odborníci se shodují na tom, že bez uceleného přístupu a dobré koordinace mezi zúčastněnými stranami bude nastartování ekologické dopravy v Evropě značně problematické.

Elektrická vozidla mají ve strategii významné postavení proto, že pro vozidla využívající jiné alternativní typy paliv již EU příslušné normy zavedla. Navíc díky průlomovým technologiím, jako jsou baterie, které není třeba dobíjet tak často, jsou nyní pro spotřebitele elektrické automobily daleko atraktivnější. A zřejmě u nich oproti jiným ekologickým autům existuje větší pravděpodobnost, že na trh proniknou v masovém měřítku.

Řada zemí Unie (Francie, Španělsko, Německo, Portugalsko a Dánsko) usiluje o intenzivní rozvoj dopravy na elektrický pohon a spotřebitele v některých případech povzbuzuje formou daňových výhod nebo prémií. Právě spotřebitele by ale mohlo odradit, pokud by se např. zástrčky a zásuvky používané při nabíjení v různých evropských zemích lišily.

Odvětví dopravy má na svědomí asi čtvrtinu oxidu uhličitého, který se v EU vypustí do ovzduší. Oxid uhličitý je nejvýznamnějším skleníkovým plynem. Loni zaznamenala v EU poptávka po automobilech s nižšími emisemi CO2 historicky nejvyšší nárůst - 59 %.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy