Navigacijska pot

Okolju prijazen mestni promet - 30/09/2009

Avtobus v belgijskem mestu Hasselt © ES

Evropska komisija z novimi predlogi za učinkovit in trajnosten mestni promet.

Več kot 70 % evropskih prebivalcev živi v urbanih območjih in kar 90 % teh meni, da bi bilo treba bolje urediti promet v mestih.

Prometni zamaški in nesreče so znak neustrezne ureditve mestnega prometa. Tretjina prometnih nesreč s smrtnim izidom se zgodi v mestih in njihovi okolici. To pa ni edina posledica slabe prometne ureditve v mestih. Približno 40 % izpustov CO2 in 70 % drugih emisij iz cestnega prometa povzročijo vozila v mestih.

Evropska komisija je zato pripravila akcijski načrt 20 ukrepov za okolju prijaznejši in učinkovitejši mestni promet. Med ukrepi, ki naj bi jih izvedli v naslednjih štirih letih, sta tudi povečevanje obsega pravic uporabnikov javnega potniškega prometa in več sredstev EU za razvoj vozil brez emisij.

Boljša ureditev mestnega prometa je del boja proti podnebnim spremembam. Prispevala bo tudi k bolj zdravem življenju v mestih in zmanjševanju gospodarskih razlik med regijami.

Več o okolju prijaznem prometu v mestih

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave