Cosán nascleanúna

Taisteal cathrach, glas agus glan - 30/09/2009

Bus sa chearnóg baile in Hasselt na Beilge © EC

Plean nua ón AE chun inbhuanaitheacht agus éifeachtúlacht an iompair áitiúil a fheabhsú.

Tá cónaí ar bhreis is 70 % de dhaonra an AE i gceantair uirbeacha, agus creideann naonúr as gach deichniúr gur gá an trácht a bhainistiú níos fearr ina gceantar féin.

Is iad brú tráchta agus timpistí na gnéithe is feiceálaí de dhrochbhainistíocht tráchta – as gach trí thimpiste mharfacha ar bóthar, tarlaíonn ceann acu i gcathair nó i ngar do chathair. Tá costais eile i gceist freisin, áfach. Trácht na gcathracha agus na mbailte is cúis le thart ar 40% d'astaíochtaí CO2 agus 70% d'astaíochtaí eile ó iompar ar bóthar.

Tá plean gníomhaíochta curtha le chéile ag an AE. Tá 20 beart ann chun inbhuanaitheacht agus éifeachtúlacht an iompair uirbigh a fheabhsú le linn na gceithre bliana amach romhainn. Tá scóip fhairsing ag na bearta, ó chearta feabhsaithe d'úsáideoirí iompair phoiblí go tuilleadh maoinithe ón AE i gcomhair taighde ar fheithiclí gan astaíochtaí.

Cabhróidh iompar uirbeach níos fearr leis an gcomhrac in aghaidh an athraithe aeráide, feabhsóidh sé sláinte an phobail agus laghdóidh sé éagothromaíochtaí idir réigiúin éagsúla.

Breis eolais faoi iompar uirbeach glan

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links