Navigatsioonitee

Puhtam ja paremini toimiv linnatransport - 30/09/2009

Buss linnaväljakul – Hasselt, Belgia © EC

Uus ELi tegevuskava kohaliku transpordi tõhusamaks ja säästvamaks muutmiseks.

Rohkem kui 70 % ELi elanikkonnast elab linnapiirkondades ning 90 % on arvamusel, et liiklust nende elukohas võiks paremini korraldada.

Ummikud ja õnnetused on nähtavad märgid puudulikust liikluskorraldusest – iga kolmas surmaga lõppev liiklusõnnestus toimub linnas või selle lähiümbruses. Nimetatud probleemidega kaasnevad aga ka muud kulud. 40 % süsinikdioksiidi ja 70 % muudest maanteetranspordi tekitavatest heitkogustest pärineb linnaliiklusest.

EL on koostanud 20 meetmest koosneva tegevuskava linnatranspordi säästvamaks ja tõhusamaks muutmiseks järgmise nelja aasta jooksul. Meetmed hõlmavad muu hulgas suuremaid õigusi ühistranspordi kasutajatele ja täiendavaid ELi vahendeid teadusuuringutele saastevabade sõidukite väljatöötamiseks.

Parem linnatransport aitab võidelda kliimamuutuse vastu, parandada rahvatervist ja vähendada piirkondadevahelisi majanduslikke erinevusi.

Puhas linnatrasport – lisateave

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad