Διαδρομή πλοήγησης

Πράσινες αστικές μεταφορές - 30/09/2009

Λεωφορείο σε πλατεία στο Hasselt, Βέλγιο© EC

Η ΕΕ παρουσιάζει το νέο της σχέδιο για αποτελεσματικές και βιώσιμες τοπικές μεταφορές.

Πάνω από το 70% του πληθυσμού της ΕΕ ζει σε αστικό περιβάλλον και 9 στους 10 Ευρωπαίους θεωρούν ότι η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στον τόπο διαμονής τους χρειάζεται καλύτερη διαχείριση.

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση και τα ατυχήματα αποδεικνύουν την κακή διαχείριση της κυκλοφορίας των οχημάτων, τη στιγμή που ένα στα τρία θανατηφόρα τροχαία συμβαίνει σε πόλεις ή κοντά σ’ αυτές. Τα προβλήματα όμως δεν σταματούν εδώ. Το 40% περίπου των εκπομπών CO2 και το 70% άλλων εκπομπών από οδικές μεταφορές οφείλονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στις πόλεις.

Η ΕΕ έχει καταρτίσει πρόγραμμα δράσης το οποίο προτείνει 20 μέτρα για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας των αστικών μεταφορών τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Μεταξύ των μέτρων συγκαταλέγονται η παροχή κινήτρων για τη χρήση των δημόσιων μεταφορών και η περαιτέρω κοινοτική χρηματοδότηση της έρευνας για οχήματα με μηδενικές εκπομπές.

Οι καλύτερες αστικές μεταφορές θα συμβάλουν επίσης στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, στη βελτίωση της δημόσιας υγείας και στη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών.

Περισσότερα για τις καθαρές αστικές μεταφορές

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι