Навигационна пътека

По-екологично придвижване в градовете - 30/09/2009

Автобус на площад в Хаселт, Белгия © EC

Нов план на ЕС за ефективен и устойчив местен транспорт.

Над 70 % от населението на ЕС живее в градски райони, а 9 от всеки 10 души смятат, че движението в техния град трябва да бъде организирано по-добре.

Задръстванията и инцидентите са видимата страна на лошата организация на движението - една от всеки три смъртоносни катастрофи става във или близо до град. Има обаче и друга „цена“. Около 40 % от емисиите на CO2 и 70 % от останалите емисии от пътния транспорт се дължат на движението в малките и големи градове.

ЕС създаде план за действие, съдържащ 20 мерки, насочени към изграждането на по-устойчив и ефективен градски транспорт през следващите четири години. Мерките варират от засилване на правата на използващите обществен транспорт до по-нататъшно финансиране от ЕС на научните изследвания във връзка с превозните средства с нулеви емисии.

По-добрият градски транспорт ще помогне и в борбата с изменението на климата, ще доведе до подобряване на общественото здраве и ще намали икономическите неравенства между регионите.

Още за чистия градски транспорт

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки