Navigatsioonitee

Kadumaläinud pagas - 31/07/2009

Reisijad Saksamaa lennujaamas pagasit registreerimas © Reporters

Kadumaläinud pagas valmistab Euroopas reisijatele ikka veel suurt peavalu.

2008. aasta 9 esimese kuu jooksul läks kaotsi keskmiselt enam kui 12 000 pagasiühikut – s.o 16 % vähem kui eelmisel aastal, kuid transpordivoliniku Antonio Tajani sõnul esineb pagasi kadumist siiski liiga sagedasti ning see on vastuvõetamatu.

Voliniku arvates võib reisijaid morjendava ning lennundussektorile kulukaks osutuva probleemi lahendamiseks kaaluda kogu ELi hõlmavate uute eeskirjade kehtestamist.

ELis läks iga 1000 reisija kohta kaduma 14 kohvrit – Ameerika Ühendriikides oli vastavaks arvuks vaid 5. Enamikel juhtudel ei jõudnud pagas üldse lennukile või laaditi see valele lennukile.

Lennundussektori andmete kohaselt ei saabunud ajavahemikus jaanuar - oktoober 2008 ELi lennujaamades õigeaegselt sihtpunkti kokku 4,6 miljonit pagasiühikut. 2007. aastal oli vastavaks arvuks 6,2 miljonit.

EL on viimaste aastate jooksul tõhustanud reisijate õigusi, nagu on selgitatud nõuannete loetelus Englishfrançaisitaliano, mis on koostatud selleks, et suvepuhkus oleks turvaline ja muretu. Loetelus tuletatakse reisijatele meelde ka ELi hädaabi numbrit 112 ning see hõlmab samuti teavet lennujaama julgestuseeskirjade ning nende reisijate õiguste kohta, kellel keelatakse lennukile minna põhjendusel, et neil võib olla uudne gripiviirus.

Reisijate õigused ELis

ELi 10 esmast nõuannet reisijatele Englishfrançaisitaliano

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad