Navigačný riadok

Šťastnú cestu - 05/12/2008

Autobus na pravidelnej linke v Luxemburgu, ES

EÚ chce rozšírenie práv cestujúcich aj na autobusovú a lodnú dopravu.

Podľa návrhu nových právnych predpisov by cestujúci v autobusovej a lodnej doprave mali mať totožné práva ako tí, čo sa rozhodnú pre lietadlo alebo vlak vrátane práva na občerstvenie, hotelové ubytovanie a alternatívne služby v prípade zrušenia alebo prerušenia prepravy. Spoločnosti, ktoré si túto povinnosť nesplnia, budú musieť cestujúcim vrátiť aspoň časť z ceny lístku.

Osoby so zdravotným postihnutím a ďalšie osoby s obmedzenou mobilitou by mali mať počas prepravy nárok na bezplatnú asistenciu. A prevádzkovatelia by mali zodpovedať za stratu alebo poškodenie batožiny, resp. za poranenie alebo usmrtenie cestujúceho počas prepravy.

Cestujúci by takisto mali mať právo na určité informácie o plánovanej ceste a na účinné postupy pre sťažnosti. V prípade uplatnenia nároku budú mať spoločnosti dva mesiace na jeho napadnutie. V opačnom prípade sa bude považovať za akceptovaný.

Cestujúci v leteckej a železničnej doprave požívajú podobné práva English od roku 2005. Letecké spoločnosti stojí dodržiavanie týchto pravidiel približne 60 eurocentov na pasažiera. Očakáva sa, že výdavky prevádzkovateľov autobusovej a lodnej dopravy budú menšie. Na urovnávanie sporov by sa mali zriadiť nezávislé vnútroštátne úrady. Všetky uvedené pravidlá by v prípade prijatia návrhov platili tak na vnútroštátnych, ako aj medzinárodných linkách.

„EÚ nemôže pripustiť rôzne úrovne ochrany cestujúcich v závislosti na druhu dopravy, ktorý využívajú,“ uviedol podpredseda komisie Antonio Tajani zodpovedný za dopravu. „Táto dvojica nových nariadení pomôže zastrešiť všetky druhy dopravy,“ dodal.

Návrhy zvýšia štandardy pre dva druhy dopravy a vyplnia tak medzeru, ktorú nedokázal vyriešiť voľný trh.

V rovnakom čase Komisia pripravuje správu o úrovni uplatňovania pravidiel súvisiacich s právami cestujúcich zo strany leteckých spoločností. Pán Tajani oznámil zámer podniknúť začiatkom budúceho roka kroky voči členským štátom, ktoré nezabezpečia presadzovanie právnych predpisov v oblasti práv cestujúcich v leteckej doprave.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy