Kruimelpad

Rijdende bus in Luxemburg EC

De EU wil nu ook de rechten van passagiers van bussen en schepen beschermen.

Als de nieuwe wetsvoorstellen het halen, krijgen passagiers van bussen en schepen dezelfde rechten als vliegtuig- en treinpassagiers. Dus bijvoorbeeld eten, onderdak en alternatief vervoer als een geboekte reis wordt geannuleerd of vertraging oploopt. Bedrijven die hun verplichtingen niet nakomen, moeten reizigers hun ticket minstens gedeeltelijk terugbetalen.

Gehandicapten en anderen die minder mobiel zijn, moeten tijdens de reis gratis de nodige begeleiding kunnen krijgen. En de touroperator moet aansprakelijk kunnen worden gesteld als er bagage beschadigd raakt of verloren gaat, of als een passagier tijdens de reis gewond raakt of overlijdt.

Passagiers moeten ook geïnformeerd worden over hun reis en een klacht kunnen indienen. Bedrijven hebben twee maanden de tijd om zo'n klacht te weerleggen. Daarna wordt de klacht als erkend beschouwd.

In de luchtvaart en het treinverkeer gelden al sinds 2005 dergelijke passagiersrechten English. Luchtvaartmaatschappijen moeten ongeveer 60 cent per passagier extra investeren om aan deze verplichtingen te voldoen. Voor busmaatschappijen en reders zullen de kosten naar verwachting lager liggen. Nieuwe onafhankelijke nationale instanties moeten eventuele geschillen beslechten. De regels zouden zowel voor nationale als internationale trajecten gelden.

"De EU kan zich niet veroorloven passagiers verschillend te behandelen naargelang de vervoerswijzen waarvan zij gebruik maken" zei commissaris voor vervoer Antonio Tajani. "Als deze twee nieuwe verordeningen het halen, gelden de passagiersrechten voor alle vormen van vervoer."

De voorstellen moeten het busvervoer en de scheepvaart beter en betrouwbaarder maken. De vrije marktwerking sorteert namelijk niet het gewenste effect op dat gebied.

Inmiddels werkt de Commissie aan een rapport over de luchtvaart: in hoeverre nemen vliegmaatschappijen de passagiersrechten in acht? Tajani zal begin volgend jaar maatregelen nemen tegen landen die de regels over passagiersrechten nog niet naleven.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links