Navigācijas ceļš

Satiksmes autobuss Luksemburgā © EK

ES rīkojas, lai aizstāvētu arī autobusu un kuģu pasažieru tiesības.

Jaunie likumprojekti paredz, ka pasažieriem, kuri brauc ar autobusu vai kuģi, ir tādas pašas tiesības kā lidmašīnu un vilcienu pasažieriem, piemēram, tiesības uz maltīti, naktsmītni viesnīcā un alternatīviem pakalpojumiem, ja ceļojums ir atcelts vai pārtraukts. Uzņēmumiem, kuri to neievēros, būs jākompensē pasažieriem vismaz daļa no biļetes cenas.

Pasažieriem ar invaliditāti un kustību ierobežojumiem brauciena laikā būs tiesības uz bezmaksas palīdzību. Ja ceļojuma laikā būs nozaudēta vai sabojāta bagāža vai ja kāds pasažieris būs guvis traumu vai zaudējis dzīvību, par to būs atbildīgi pārvadāšanas uzņēmumi.

Pasažieriem būs tiesības saņemt zināmu informāciju par ceļojumu un izmantot efektīvas sūdzību izskatīšanas procedūras. Ir ierosināts uzņēmumiem dot divus mēnešus laika, lai pasažiera prasību apstrīdētu, iekams tā ir uzskatāma par pieņemtu.

Aviotransporta un dzelzceļa pasažieriem tamlīdzīgas tiesības English pastāv jau no 2005. gada. Aviosabiedrībām šo noteikumu izpilde izmaksā aptuveni 60 eirocentus par vienu pasažieri. Autobusu un kuģu transporta uzņēmumiem šīs izmaksas būs mazākas. Strīdu izšķiršanai izveidos neatkarīgas valsts struktūras. Noteikumi attieksies kā uz iekšzemes, tā uz starptautiskajiem maršrutiem.

“ES nevar pieļaut, ka pasažieru tiesību līmenis atšķiras atkarībā no izmantotā transporta veida,” sacīja par transportu atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tadžani. “Pieņemot šos divus jaunos tiesību aktus, būsim aptvēruši visus transporta veidus.”

Šie priekšlikumi nodrošinās to, ko neizdevās panākt ar tirgus atvēršanu, — tie abiem transporta veidiem uzlabos kvalitātes standartus.

Tikmēr Komisija gatavo ziņojumu par to, vai aviosabiedrības piemēro noteikumus par pasažieru tiesībām. Komisārs Tadžani paziņoja, ka pret valstīm, kurās netiek ievēroti likumi par aviopasažieru aizsardzību, nākamā gada sākumā ir plānots ierosināt lietu.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites