Cosán nascleanúna

Go n-éirí an bóthar leat! - 05/12/2008

Bus ar a chamchuairt i Lucsamburg CE

AE chun cearta paisinéirí a leathnú do thaisteal sa bhus is sa long

Faoi dhréacht-dhlithe nua, bheadh taistealaithe sa bhus nó sa long ar chomhchearta le paisinéirí eitleáin nó traenach, le ceart acu ar bhéilí, ar lóistín óstáin is ar sheirbhísí eile dá gcealófaí an turas nó dá mbrisfí é. Cuideachtaí nach gcloíonn leo, bheadh orthu paisinéirí a aisíoc as cuid dá dticéad ar a laghad.

Bheadh ceart ar chabhair saor in aisce le linn a dturais ag paisinéirí faoi mhíchumas nó le laghdú soghluaisteachta. Agus bheadh oibritheoirí faoi dhliteanas dá gcaillfí bagáiste nó dá ndéanfaí dochar dó, nó dá ngortófaí nó dá marófaí paisinéir i rith an aistir.

Bheadh ceart ag paisinéirí ar eolas áirithe faoina dturas is ar nósanna imeachta éifeachtacha gearáin. Bheadh dhá mhí ag cuideachtaí chun éiléamh paisinéara a bhréagnú sula nglacfaí leis.

Tá a leithéid de chearta English ag paisinéirí aeir is iarnróid ó 2005. D'aerlínte, cosnaíonn sé thart ar 60 eurocent an paisinéir cloí leis na rialacha. Meastar gur lú na costais a bheidh ar oibritheoirí bus is loinge. Bhunófaí comhlachtaí neamhspleácha náisiúnta chun aighnis a shocrú. B'ionann na rialacha do bhealaí baile is idirnáisiúnta.

"Ní hacmhainn don AE leibhéil éagsúla ceart do phaisinéirí ag brath ar a modh taistil," arsa leas-uachtarán an Choimisiúin Antonio Tajani, atá freagrach as cúrsaí iompair. "Leis na rialacháin nua seo, clúdóimid gach cineál iompair."

Ardóidh na tograí caighdeáin do dhá chineál iompair - rud nár éirigh leis an margadh oscailte a dhéanamh.

Idir an dá linn, tá tuarascáil á hullmhú ag an gCoimisiún faoi chur chun feidhme na n-aerlínte ar na rialacha faoi chearta na bpaisinéirí. D'fhógair an tUasal Tajani go bhfuil sé ar intinn aige caingean a thionscnamh go luath san athbhliain i gcoinne na dtíortha a dteipeann orthu na dlíthe faoi chosaint na bpaisinéirí a chur i bhfeidhm.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links