Sökväg

Bilfri dag – höjdpunkten under trafikantveckan - 12/09/2008

Hundratals orter stänger några av sina mest trafikerade gator för biltrafik under en dag i mitten av september. Målet är att få oss att lämna bilen hemma för gott.

Den bilfria dagen ingår i EU:s kampanjvecka för miljövänligare transportmedel.

Europeiska trafikantveckan Englishfrançais, som anordnas för sjunde gången, har varit en succé ända från starten. Årets kampanj väntas väcka ännu större intresse på grund av de stigande bensinpriserna och oron över klimatförändringarna. Även icke-europeiska städer som Söul, Tokyo och Montreal kommer att delta.

Årets tema är ren luft. Bilar och lastbilar står för en stor del av tätorternas luftföroreningar. De utgör ett allvarligt hot mot hälsan – rökutsläpp tros ligga  bakom en lång rad sjukdomar.

Mellan den 16 och 22 september hålls evenemang för att informera om de skadliga effekterna av bilutsläpp. Många orter passar på att införa ny eller förbättrad kollektivtrafik, gågator eller cykelbanor.

I den franska staden Marseille ska man testa luftkvaliteten vid en förskola och ett samhällscentrum som ligger nära en hårt trafikerad motorväg. Luftproverna samlas in och analyseras under flera veckor och resultaten offentliggörs under trafikantveckan.

Fler exempel:

  • Gävle – gratis däcktrycksmätning för att visa hur däcktrycket påverkar bilens bränsleförbrukning.
  • Zagreb – en kampanjdag där man visar hur man mäter luftkvaliteten.
  • Reykjavik – en mässa om hållbara transporter och ren luft.
  • Bryssel – varje dag i veckan ägnas åt olika sätt att ta sig framåt, t.ex. till fots eller med cykel.

 

På många orter är höjdpunkten under trafikantveckan den bilfria dagen då de hårdast trafikerade gatorna stängs av för privattrafik. Det är en unik chans för fotgängare och cyklister att ta gatorna i besittning.

Att förbjuda biltrafik för en dag leder inte bara till minskade luftföroreningar. Tidigare kampanjer har inriktats på säkrare gator för barnen, bilfria innerstäder och minskade utsläpp av växthusgaser.

Evenemang på din ort English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar