Cosán nascleanúna

Luaineacht ghlas - 12/09/2008

Dúnann na céadta cathair is baile cuid de na sráideanna is gnóthaí acu do ghluaisteáin lá amháin chun daoine a mhímhisniú ón tiomáint.

Cuid d'fheachtas AE ar feadh seachtaine chun tacú le bealaí iompair níos cairdiúla don chomhshaol is ea an lá gan ghluaisteáin.

Óna thús sé bliana ó shin, d'éirigh go maith le Seachtain Eorpach na luaineachta Englishfrançais . Meastar go meallfaidh an feachtas is déanaí na sluaite is mó fós i ngeall ar ardú ar phraghsanna an bhreosla agus ar imní faoin athrú aeráide. Tá an smaoineamh ag leathadh go codanna eile den domhan. Beidh Seoul, Tóiceo agus Montréal páirteach freisin an uair seo. 

Aer glan an téama i mbliana. Gluaisteáin is leoraithe a chruthaíonn cuid mhaith den truailliú aeir i gceantracha cathrach. Bagairt thromaí don tsláinte atá anseo - nascadh múch sceite le raon iomlán breoiteachtaí. 

Ó 16-22 Meán Fómhair, tionólfar imeachtaí chun daoine a chur ar an eolas faoi iaróga díobhálacha na múiche sceite ó ghluaisteáin. Bainfidh cuid mhaith cathracha feidhm as an deis chun seirbhísí nua nó feabhsaithe san iompar poiblí, maille le limistéirí coisithe is lánaí rothar, a thabhairt isteach. 

Luachálfaidh an chathair Fhrancach Marseilles mianach an aeir i naíonra agus i lárionad sóisialta in aice le mótarbhealach gnóthach. Baileofar is anailíseofar samplaí aeir ar feadh roinnt seachtainí is fógrófar na torthaí le linn sheachtain na luaineachta. 

In áiteanna eile:

  • Eagróidh Ságrab lá oideachais, a chuimseoidh taispeántas de ghairis a thomhasann mianach an aeir
  • Tionólfaidh Réicivíc aonach cathrach faoi iompar inbhuanaithe agus aer glan
  • Tiomnóidh an Bhruiséil gach lá na seachtine do mhodh éagsúil iompair, amhail siúl nó rothaíocht.  

 

I gcuid mhaith cathracha is é an lá gan ghluaisteáin buaicphointe sheachtain na luaineachta, nuair a choscfar gluaisteáin phríobháideacha ó chuid de na sráideanna is gnóthaí. Deis annamh é seo do lucht siúil is do lucht rothaíochta saoirse a fháil ar shráideanna a bhíonn lán go béal le trácht de ghnáth. 

Ní laghdú ar thruailliú an aeir amháin a thugann an cosc ar charranna. Dhírigh feachtais roimhse seo ar shráideanna níos sábháilte do pháistí, ar rochtain fheabhsaithe ar chathracha, agus ar astaíochtaí gáis cheaptha teasa a laghdú. 

Gníomhaíochtaí in aice leatsa! English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links