Navigatsioonitee

Keskkonnasõbralik liiklemine - 12/09/2008

Sajad väiksemad ja suuremad linnad sulgevad autodele üheks päevaks oma tihedaima liiklusega tänavad, et julgustada inimesi autost loobuma.

Autovaba päev on osa nädalapikkusest ELi kampaaniast edendada keskkonnasõbralikumaid transpordimooduseid.

Nüüdseks juba seitsmendat aastat korraldatav Euroopa mobiilsusnädal Englishfrançais on olnud väga edukas algusest peale. Tõusvate kütusehindade ning üha suureneva mure tõttu kliimamuutuste pärast võtab selleaastasest kampaaniast eeldatavasti osa veelgi rohkem inimesi. Kõnealune idee leiab kandepinda ka mujal maailmas. Seekord võtavad osa ka Seoul, Tokyo ja Montreal.

Käesoleva aasta teemaks on puhas õhk. Autod ja veoautod põhjustavad suure osa linnapiirkondade õhusaastest. See on tõsine oht tervisele – heitgaase seostatakse mitmete haigustega.

16.–22. septembrini korraldatakse üritusi, et teavitada inimesi autode tekitatavate heitgaaside kahjulikust mõjust. Paljud linnad kasutavad võimalust luua uued ühistransporditeenused, jalakäijate alad ja jalgrattateed või olemasolevaid täiustada.

Näiteks Prantsusmaal Marseilles' mõõdetakse õhu kvaliteeti tiheda liiklusega maantee ääres asuvas lasteaias ja huvikeskuses. Õhust võetud proove kogutakse ja uuritakse mitme nädala jooksul ning tulemused tehakse teatavaks mobiilsusnädala raames.

Mujal:

  • Zagrebis toimub koolituspäev, kus muu hulgas näidatakse ka õhu kvaliteedi mõõtmiseks kasutatavaid seadmeid
  • Reykjavikis korraldatakse ülelinnaline üritus, mille teemaks on jätkusuutlik transport ja puhas õhk
  • Brüsselis pühendatakse iga mobiilsusnädala päev erinevale transpordi moodusele, näiteks kõndimisele või jalgrattasõidule.

 

Paljudes linnades on mobiilsusnädala kõrghetkeks autovaba päev, mil mõned tihedaima liiklusega tänavad on erasõidukitele suletud. See on harv juhus, kui jalakäijad ja jalgratturid võivad vabalt liikuda tänavatel, mis on muidu liiklusest ummistunud.

Autode ühepäevane sissesõidukeeld ei vähenda mitte üksnes õhusaastet. Eelmiste kampaaniate raames on keskendutud ohutumate tänavate kindlustamisele laste jaoks, paremale juurdepääsule linnapiirkondadele ning kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele.

Vaata, mis toimub Sinu ümbuskonnas! English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad