Sökväg

Den som förorenar ska betala mer - 09/07/2008

Lastbilar som orsakar bilköer

Enligt en ny plan från EU-kommissionen ska EU-länderna kunna ta ut avgifter från transportföretag för det buller, den trafikbelastning och de luftföroreningar som deras lastbilar orsakar.

Lastbilar står för 73 % av all godstransport på väg i EU, trots att de belastar miljön mycket mer än tåg och pråmar. Lastbilar svarar för 90 % av transportsektorns totala miljökostnader, som av kommissionen beräknas uppgå till runt 100 miljarder euro om året.

För närvarande behöver tunga transportfordon som färdas i EU bara betala avgifter för sitt vägslitage. Enligt kommissionens förslag till grönare transporter ska de EU-länder som vill också kunna ta ut avgifter för buller, luftföroreningar och trafikbelastning.

Förslaget gäller bara fordon på över 3,5 ton. Avgifterna ska vara begränsade, och miljövänliga lastbilar ska betala mindre. Det ska också löna sig att använda motorvägar och undvika bebyggelse.

Enligt förslaget ska intäkterna användas till att minska transporternas miljöeffekter, t.ex. genom utveckling av mer energieffektiva fordon.

Om EU-länderna och Europaparlamentet godkänner förslaget, kan det träda i kraft 2011. Då skulle EU-länderna för första gången få möjlighet att låta transportföretagen betala för de miljöskador som de orsakar.

EU:s transportkommissionär Antonio Tajani förklarade att EU ”vill se till att det är förorenarna och inte skattebetalarna som betalar för miljöförstöringen”.

Förslaget ingår i en omfattande plan för effektivare och grönare transporter. Andra initiativ gäller buller från flygplan, utsläpp av växthusgaser inom sjöfarten och klimatförändringsskatt.

Kommissionen vill också minska bullret från godståg med 50 % fram till 2014 – en stor lättnad för de 16 miljoner människor i EU som lider av buller från järnvägar.

Nyligen tog kommissionen också initiativ till att minska koldioxidutsläppen från flygplan och bilar genom att förenkla EU:s system för övervakning av luftrummet, förkorta passagerarflygningarna och införa utsläppsgränser för nytillverkade bilar.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar