Navigacijska pot

Novi pomen načela „onesnaževalec plača“ - 09/07/2008

Prometni zastoj zaradi kolon tovornjakov

Države EU bodo lahko na podlagi novega načrta Komisije prevoznikom težkih tovornjakov zaračunale pristojbino zaradi povzročanja hrupa, prometnih zastojev in onesnaževanja zraka.

Tovornjaki opravijo kar 73 % prevozov blaga, ki se prevaža po kopnem v EU, vendar bolj onesnažujejo okolje kot železnica ali rečne ladje.Tovornjaki predstavljajo 90 % okoljskih stroškov vsega prometa, ki jih Komisija ocenjuje na približno 100 milijard EUR letno.  

Trenutno morajo težki tovornjaki v EU plačevati samo uporabnino za obrabo in uničevanje cest.Predlog Komisije o ukrepih za okolju prijaznejši promet bo vladam dovolil pobiranje pristojbine za stroške zaradi povzročanja hrupa, onesnaževanja zraka in prometnih zastojev.

Vlade bodo lahko same odločile, ali bodo uvedle pristojbino, vendar samo za vozila, težja od 3 ton in pol.Pristojbine bodo omejene, in sicer bodo okolju prijaznejša vozila plačala manj.Prav tako bodo spodbujale uporabo avtocest in izogibanje primestnih območij.

Dodatni prihodki bodo financirali prizadevanja za zmanjšanje vplivov prometa na okolje, denimo razvoj energetsko učinkovitih vozil.

Predlagani zakon, ki naj bi začel veljati leta 2011, morajo prej odobriti vlade držav članic in Evropski parlament.Države članice EU bodo tako lahko prevoznikom prvič zaračunale pristojbino zaradi povzročanja škode okolju.

Evropski komisar za promet dadeelenesfifritnlptsv Antonio Tajani je dejal, da bodo po tem predlogu „okoljsko škodo plačali tisti, ki onesnažujejo, in ne davkoplačevalci“.

Predlog je del širšega načrta za učinkovitejši in okolju prijaznejši promet.Sem sodijo tudi ukrepi v zvezi s hrupom letal, emisijami toplogrednih plinov v pomorstvu in davki na podnebne spremembe.

Komisija pripravlja tudi zakonodajo za 50-odstotno zmanjšanje hrupa, ki ga povzročajo tovorni vlaki.Do leta 2014 naj bi tako 16 milijonov ljudi v EU občutno manj trpelo zaradi železniškega hrupa.

Pred kratkim je Komisija sprejela ukrepe za zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida v letalskem prometu, in sicer s poenostavitvijo sistemov kontrole zračnega prometa v EU in skrajšanjem dolžine letalskih prog za potnike, v avtomobilski industriji pa je predlagala določitev mejnih vrednosti emisij za nove avtomobile.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave