Navigačný riadok

Za znečistenie sa bude platiť viac - 09/07/2008

Kamióny blokujúce cestu

Členské krajiny EÚ budú v zmysle nového plánu Komisie môcť od prevádzkovateľov ťažkej nákladnej dopravy vyberať poplatky za hluk, dopravné zápchy a znečistenie ovzdušia, ktoré majú na svedomí ich nákladné autá.

Cestná nákladná doprava zabezpečuje 73 % prepravy tovaru v rámci Európskej únie. Na životné prostredie však vplýva viac ako železničná či riečna dopravy. Kamióny zapríčiňujú 90 % z celkových nákladov na ochranu životného prostredia, ktoré vznikajú v súvislosti s dopravou. Tieto predstavujú podľa odhadov Komisie 100 miliárd eur ročne.

V súčasnosti sa na ťažké nákladné vozidlá na európskych cestách vzťahujú iba poplatky za opotrebovanie vozovky. Návrh ekologickejšej dopravy z dielne Komisie umožní členským štátom vyberať aj poplatky na krytie nákladov spojených s hlukom, znečisťovaním ovzdušia a dopravnými zápchami.

Vlády sa budú môcť rozhodnúť, či budú vyberať mýto od všetkých prepravcov alebo len v prípade vozidiel s hmotnosťou nad 3,5 tony. Poplatky budú mať stanovenú hranicu a budú nižšie pre ekologickejšie nákladné vozidlá. Jeden z ďalších stimulov sa bude týkať využívania diaľnic a obmedzenia dopravy v prímestských oblastiach.

Takto získané dodatočné príjmy musia byť účelovo viazané na financovanie úsilia o zníženie nežiaducich vplyvov dopravy na životné prostredie, napríklad na vývoj úspornejších vozidiel.

Návrh opatrení by v prípade schválenia členskými štátmi a Európskym parlamentom mohol nadobudnúť účinnosť v roku 2011. Členské krajiny by tak po prvý krát mohli vyberať od prevádzkovateľov nákladnej dopravy poplatky za znečistenie životného prostredia.

Balík návrhov „sa snaží zabezpečiť, aby za poškodzovanie životného prostredia platil znečisťovateľ a nie daňový poplatník,” povedal komisár EÚ pre dopravu dadeelenesfifritnlptsv Antonio Tajani.

Návrh je súčasťou rozsiahleho plánu na zvýšenie efektívnosti a ekologickosti dopravy. Obsahuje aj opatrenia zamerané na zníženie hluku z leteckej dopravy, emisií skleníkových plynov v námornej doprave a prispôsobenie právnych predpisov EÚ o zdaňovaní tak, aby lepšie prispievali k naplneniu cieľov EÚ v oblasti klimatických zmien.

Komisia zároveň pracuje na právnom rámci pre zníženie hluku z nákladných vlakov o 50 %. Do roku 2014 by tak z výrazného obmedzenia hluku malo mať prínos 16 miliónov Európanov.

Komisia nedávno prijala kroky na zníženie emisií CO2: v leteckej doprave zjednodušením riadiacich systémov vzdušného priestoru EÚ a skrátením leteckých trás a v cestnej doprave sprísnením emisných limitov pre nové autá.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy