Navigointipolku

Saastuttaja maksaa -periaate liikenteeseen - 09/07/2008

Rekkoja ruuhkassa

EU-maille kaavaillaan mahdollisuutta kerätä raskaan tavaraliikenteen harjoittajilta tiemaksuja. Niistä saatavat tulot käytetään rekkojen aiheuttamien meluhaittojen, ruuhkien ja ilman pilaantumisen lieventämiseen.

Kuorma- ja rekka-autoilla hoidetaan 73 % EU:n tavaraliikenteen maakuljetuksista. Niiden haitalliset ympäristövaikutukset ovat huomattavasti rautatie- tai sisävesiliikennettä suuremmat.Rekoista aiheutuvat ympäristökustannukset ovat 90 % koko liikenteen ympäristökustannuksista, jotka komissio arvioi 100 miljardiksi euroksi vuodessa.

EU:ssa liikkuvia raskaan tavaraliikenteen ajoneuvoja voidaan nykyisin veloittaa ainoastaan maanteiden kulumisesta ja käytöstä. Ympäristöystävällisempää liikennettä koskevassa komission paketissa ehdotetaan, että EU-maat voisivat kerätä tiemaksuja myös rekkojen aiheuttamien meluhaittojen, ilman pilaantumisen ja ruuhkien perusteella.

Tiemaksujen kerääminen olisi vapaaehtoista. Halutessaan EU-maat voisivat kuitenkin määrätä maksuja yli 3,5 tonnia painaville ajoneuvoille.Tiemaksuille määrättäisiin enimmäismäärä, ja ne olisivat alhaisempia vähemmän saastuttaville rekoille.Liikennettä halutaan ohjata myös yhä enemmän moottoriteille ja pois esikaupunki- ja kaupunkialueilta.

Tiemaksuista saatavat tulot aiotaan käyttää liikenteen ympäristövaikutusten vähentämiseen. Tähän kuuluu mm. energiatehokkaiden ajoneuvojen kehittäminen.

EU-maiden ja Euroopan parlamentin on vielä hyväksyttävä ehdotuspaketti, jonka komissio toivoo tulevan voimaan vuonna 2011.Paketin hyväksyminen merkitsisi sitä, että EU-maat voisivat ensimmäistä kertaa kerätä tavaraliikenteen harjoittajilta tiemaksuja ympäristövahingoista.

Liikenteestä vastaavan komission varapuheenjohtajan Antonio Tajanin mukaan paketilla pyritään ”varmistamaan, että ympäristövahingot korvaa niiden aiheuttaja eikä veronmaksaja”.

Ehdotus on osa laajaa suunnitelmaa, jolla pyritään parantamaan tavaraliikenteen tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.Siihen kuuluvat myös toimet, joilla mm. rajoitetaan lentomelua ja meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Paketissa tarkastellaan myös ilmastonmuutokseen liittyviä verotustoimia.

Komissio ehdottaa myös lainsäädäntöä, jolla tavarajunien aiheuttamaa melua vähennettäisiin 50 prosenttia.Tämä tarkoittaa, että vuoteen 2014 mennessä 16 miljoonaa ihmistä EU:ssa hyötyisi rautatiemelun selvästä vähenemisestä.

Komissio on hiljattain toteuttanut toimia ilmailun hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi mm. yksinkertaistamalla EU:n lennonjohtojärjestelmiä ja lyhentämällä matkustajaliikennereittejä. Autoteollisuuden alalla se on esittänyt uusien autojen hiilidioksidipäästöjen rajoittamista.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä