Διαδρομή πλοήγησης

Αυστηρότερη εφαρμογή της αρχής «Ο ρυπαίνων πληρώνει» - 09/07/2008

Φορτηγά στη σειρά εμποδίζουν την κυκλοφορία

Νέο σχέδιο της Επιτροπής επιτρέπει στις χώρες της ΕΕ να χρεώνουν τους μεταφορείς εμπορευμάτων για τον θόρυβο, τη συμφόρηση και την ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλούν τα φορτηγά τους.

Τα φορτηγά μεταφέρουν το 73% των εμπορευμάτων που διακινούνται οδικώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά προκαλούν μεγαλύτερη βλάβη στο περιβάλλον απ' ότι τα τρένα και οι φορτηγίδες. Τα φορτηγά ευθύνονται για το 90% του περιβαλλοντικού κόστους όλων των μεταφορικών μέσων, το οποίο ανέρχεται σε 100 δις ευρώ ετησίως, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής.

Επί του παρόντος, μπορούν να επιβληθούν τέλη στα βαρέα οχήματα που κυκλοφορούν εντός της ΕΕ μόνο για τη φθορά που προκαλούν στους δρόμους. Η πρόταση για τις «πράσινες» μεταφορές που υπέβαλε η Επιτροπή δίνει επίσης τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις να χρεώνουν τους μεταφορείς για τον θόρυβο, την ατμοσφαιρική ρύπανση και την κυκλοφοριακή συμφόρηση που προκαλούν.

Οι κυβερνήσεις δεν θα είναι υποχρεωμένες να θεσπίσουν ένα σύστημα διοδίων, αλλά θα μπορούν να επιβάλλουν τέλη για τα βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τόνων. Τα τέλη αυτά δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν ένα ανώτατο όριο και θα πρέπει να είναι ανάλογα με τη ρύπανση που προκαλείται. Θα υπάρχουν επίσης κίνητρα για τη χρήση αυτοκινητοδρόμων και την αποφυγή κατοικημένων περιοχών.

Τα έσοδα θα χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση έργων που στοχεύουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών, π.χ. για την κατασκευή οχημάτων με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση.

Η πρόταση, που θα αρχίσει να ισχύει το 2011, θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί από τις κυβερνήσεις της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι η πρώτη φορά που οι χώρες της ΕΕ θα μπορούν να επιβάλουν τέλη στους μεταφορείς εμπορευμάτων για τη βλάβη που προκαλούν στο περιβάλλον.

Ο Επίτροπος Μεταφορών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι η δέσμη αυτή αποσκοπεί «να εξασφαλίσει ότι ο ρυπαίνων και όχι ο φορολογούμενος θα πληρώνει για τις βλάβες που προκαλούνται στο περιβάλλον».

Η πρόταση αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που αποσκοπεί να γίνουν οι μεταφορές αποτελεσματικότερες και φιλικότερες προς το περιβάλλον. Στο σχέδιο αυτό περιλαμβάνονται επίσης μέτρα για τη μείωση του θορύβου από τα αεροπλάνα, τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου στις θαλάσσιες μεταφορές και την επιβολή φορολογίας για την αλλαγή του κλίματος.

Η Επιτροπή καταρτίζει επίσης νομοθεσία για να μειωθεί στο μισό ο θόρυβος από τη σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων. Στόχος είναι να ληφθούν μέτρα ώστε, έως το 2014, 16 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ να υποφέρουν σημαντικά λιγότερο από την ηχητική αυτή ρύπανση.

Πρόσφατα, η Επιτροπή έλαβε μέτρα για τη μείωση των εκπομπών CO2 στις αερομεταφορές, με την απλούστευση των συστημάτων ελέγχου του εναέριου χώρου της ΕΕ και τη συντόμευση των διαδρομών, αλλά και στην αυτοκινητοβιομηχανία, με την πρόταση επιβολής ορίων εκπομπών στα καινούργια αυτοκίνητα.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι