Cesta

Za znečišťování životního prostředí musí platit znečišťovatelé - 09/07/2008

Nákladní vozidla způsobují dopravní zácpu

Podle nového návrhu Komise mohou země EU účtovat autodopravcům poplatky za hluk, dopravní zácpy a znečišťování ovzduší způsobené nákladními vozidly.

Nákladní automobily přepravují v Evropské unii 73 % zboží dopravovaného po zemi, přestože znečišťují životní prostředí více než vlaky či nákladní lodě. Na nákladní automobily připadá 90 % environmentálních nákladů z veškeré dopravy, které Komise odhaduje na okolo 100 miliard eur ročně.

V současné době lze těžkým nákladním vozidlům cestujícím po EU účtovat poplatky pouze za opotřebování silnic. Návrh Komise na ekologickou dopravu umožní členským státům vybírat poplatky také za náklady spojené s hlukem, znečisťováním ovzduší a dopravními zácpami.

Členské státy budou moci uvalit tyto poplatky na vozidla vážící více než 3,5 tuny, pokud to budou považovat za nutné. Výše poplatku bude úměrná způsobenému znečištění a nebude moci přesáhnout stanovenou maximální výši. K dispozici bude také motivační opatření s cílem přesunout nákladní vozidla z příměstských oblastí na dálnice.

Takto získané peníze budou muset být využity na financování opatření s cílem snížit dopad dopravy na životní prostředí, například prostřednictvím vývoje energeticky účinnějších vozidel.

Návrh, který by měl vstoupit v platnost v roce 2011, musí nejdříve schválit vlády členských států a Evropský parlament.Bylo by to poprvé, kdy by mohly země EU přinutit autodopravce platit za znečišťování životního prostředí.

Komisař pro dopravu dadeelenesfifritnlptsv Antonio Tajani uvedl, že návrh „má zajistit, aby za znečišťování životního prostředí platili znečišťovatelé a ne daňoví poplatníci“.

Návrh je součástí většího plánu na zlepšení účinnosti dopravy a na snížení jejího dopadu na životní prostředí. Do plánu jsou zahrnuta také opatření proti hluku z letadel, proti skleníkovým plynům v námořní oblasti a na úpravu daní v rámci boje proti změně klimatu.

Komise rovněž navrhuje snížit hluk z nákladních vlaků o 50 %. Cílem je, aby do roku 2014 pocítilo 16 milionů lidí v EU výrazné snížení hluku na železnici.

Nedávno podnikla Komise kroky na snížení emisí CO2 v letecké dopravě prostřednictvím zjednodušení systémů na kontrolu vzdušného prostoru v EU a díky zkrácení leteckých tras a také v automobilovém průmyslu tím, že navrhla emisní limity pro nově vyráběné vozy.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy