Навигационна пътека

Доразвиване на принципа „замърсителят плаща“ - 09/07/2008

Камиони, блокиращи път

Съгласно нов план на Комисията страните от ЕС могат да налагат такси на тежкотоварните камиони за шума, задръстванията и замърсяването на въздуха, причинявани от тях.

Тежкотоварните автомобили превозват 73% от транспортираните по суша стоки в Европейския съюз, но замърсяват околната среда повече от влаковете или корабите. Камионите са отговорни за 90% от причинените от транспорта екологични щети, които Комисията оценява на около 100 млрд. евро на година.

В момента тежкотоварните автомобили, пътуващи в Европа, могат да се облагат с такса само за износването на пътищата. Предложението за екологичен транспорт на Комисията ще позволи на правителствата да налагат такси и за разходите, свързани с шума, замърсяването на въздуха и автомобилните задръствания.

Без да са задължени, правителствата ще могат да налагат такси за превозни средства с тегло над 3,5 тона. Таксите ще имат таван и ще са по-ниски за по-малко замърсяващите камиони. Предвиждат се и стимули за използването на магистралите и избягването на градските зони.

С допълнителните приходи трябва да се финансират усилията за намаляване на въздействието на транспорта върху околната среда, например чрез разработване на по-ефективни енергийно превозни средства.

Предложението, което се предвижда да влезе в сила през 2011 г., трябва да бъде одобрено от правителствата в ЕС и от Европейския парламент, за да се превърне в закон. Така за първи път страните от ЕС ще могат да облагат с такси за екологични вреди товарните превозвачи.

Комисарят по транспорта на ЕС dadeelenesfifritnlptsv Антонио Таяни заяви, че пакетът от мерки цели да „гарантира, че замърсителят, а не данъкоплатецът плаща за екологичните щети“.

Предложението е част от широкообхватен план за по-ефективен и по-екологичен транспорт. То включва и мерки, насочени към шума от въздухоплавателни средства, парниковите газове в морския сектор и свързаното с изменението на климата данъчно облагане.

Комисията също така работи върху законодателство за понижаване с 50% на шума от товарните влакове. Целта е към 2014 г. 16 милиона души в ЕС да се радват на значително по-ниски нива на шум, предизвикван от железопътния транспорт.

Неотдавна Комисията предприе мерки за намаляване на емисиите на СО2 във въздухоплаването чрез опростяване на системите за контрол на въздушното пространство в ЕС и съкращаване на пътническите маршрути, както и в автомобилната индустрия, предлагайки граници за емисиите на новите автомобили.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки