Sökväg

Tullen – EU:s väktare - 01/07/2008

Narkotikahund söker igenom bagage

I 40 år har tullpersonalen skyddat EU:s invånare och främjat handeln – ett viktigt men ofta osynligt uppdrag.

Den 1 juli 1968 avskaffade sex länder – Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg och Nederländerna – de sista tullarna på inbördes handel. Europeiska tullunionen DeutschEnglishespañolfrançaisitalianomagyarpolski var ett faktum.

Förutom att slopa handelshinder mellan medlemsländerna i det som idag är EU, inrättade tullunionen en gemensam tulltaxa på importerade varor.

Tullunionen var startskottet för ekonomisk integration och expansion. Fyrtio år senare är EU världens största handelsblock med omkring 20 % av världshandeln. Ett sådant ekonomiskt samarbete hade inte varit möjligt utan tullens arbete vid EU:s yttre gränser.

Över 140 000 människor arbetar vid tullen. De skyddar både de yttre gränserna och invånarnas säkerhet.

Varje år kontrollerar tullen omkring 1 600 miljoner ton last på fartyg och 8 miljoner ton last på flygplan. Tullpersonalen handlägger ca 183 miljoner tulldeklarationer per år – det blir nästan sex i sekunden.

Idag har EU:s 27 nationella tullmyndigheter ett nära samarbete med polisen, näringslivet och EU:s största handelspartner för att klara av den ökande globala handeln och skydda oss mot farliga produkter och bekämpa organiserad brottslighet, terrorism och smuggling.

För att hjälpa dem i det arbetet vill kommissionen införa modern teknik för riskhantering och skapa en pappersfri (elektronisk) miljö för tull och handel. Det kräver dock en anpassning av EU-lagstiftningen.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar