Ścieżka nawigacji

Na straży unijnych granic - 01/07/2008

Pies tropiący na stercie bagaży

Już od czterdziestu lat celnicy chronią obywateli UE i ułatwiają wymianę handlową, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę.

1 lipca 1968 roku sześć państw – Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg i Holandia – zniosło ostatnie cła na towary przewożone między tymi krajami, tworząc tym samym europejską unię celną.

Doprowadziło to nie tylko do zniesienia barier handlowych między krajami członkowskimi, co dało początek Unii Europejskiej, lecz również do ustalenia wspólnych stawek celnych w odniesieniu do wszelkich towarów wwożonych na terytorium unii.

Unia celna była pierwszym krokiem w kierunku pogłębiania integracji gospodarczej i rozwoju. Dzisiaj, czterdzieści lat później, UE jest największym blokiem handlowym na świecie, a jej udział w światowej wymianie handlowej wynosi około 20 proc. Integracja gospodarcza nigdy jednak nie byłaby możliwa, gdyby nie skuteczna działalność służby celnej na zewnętrznych granicach UE.

Służby celne zatrudniają ponad 140 tys. pracowników, których działalność ma pierwszorzędne znaczenie dla ochrony granic zewnętrznych UE i bezpieczeństwa Europejczyków.

Co roku unijne służby celne kontrolują około 1,6 mld ton ładunków przewożonych drogą morską i 8 mln ton − drogą powietrzną, a celnicy rozpatrują prawie 183 mln deklaracji celnych – czyli średnio 6 na sekundę.

Aktualnie służby celne 27 państw członkowskich ściśle współpracują z organami ścigania, przemysłem oraz głównymi partnerami handlowymi UE, aby sprostać wyzwaniom związanym ze światową wymianą handlową, czyli zapewnić ludziom ochronę przed produktami niebezpiecznymi oraz zwalczać przestępczość zorganizowaną, terroryzm i przemyt.

Wspierając służby celne w ich działaniach, Komisja dokłada starań na rzecz wprowadzenia najnowocześniejszych technik zarządzania ryzykiem oraz tworzenia elektronicznych systemów, które pozwolą uprościć formalności dokonywane dotychczas na papierze, i jednocześnie wprowadza odpowiednie zmiany w prawie UE.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki