Cosán nascleanúna

An Custam – geatóirí an AE - 01/07/2008

Sniffer dog checking a pile of luggage

Le dhá scór bliain anuas, tá ról lárnach, ach go minic dofheicthe, ag oifigigh chustaim i gcosaint na saoránach AE is in éascú na trádála. 

An 1 Iúil 1968, dhíothaigh 6 thír – an Bheilg, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Iodáil, Lucsamburg is an Ísiltír – na dleachtanna deiridh ar ghluaiseacht earraí eatarthu, rud a chruthaigh chustaim san AE DeutschEnglishespañolfrançaisitalianomagyarpolski

Seachas bacanna trádála laistigh den Aontas Eorpach a chur ar neamhní, bhunaigh aontas an chustaim comhtharaif ar na hearraí uile a bhí ag teacht isteach sna tíortha sin. 

Chuir aontas an chustaim ceann ar chosáin i dtreo an lánpháirtithe gheilleagraigh don Eoraip, agus i dtreo an mhéadaithe.  Dhá scór bliain níos déanaí, is é an tAE an bloc trádála is mó ar domhan, le thart ar 20% na trádála domhanda.  Ach ní bheadh a leithéid de lánpháirtiú geilleagrach indéanta gan custam éifeachtach ag teorainneacha seachtracha an AE.  

Tá breis is 140, 000 duine fostaithe sa tseirbhís chustaim. Bíonn ról lárnach acu i bpóilíniú na dteorainneacha seachtracha AE agus i  sábháilteacht is slándáil na nEorpach a chinntiú.  

Gach bliain, seiceálann lucht an chustaim AE timpeall 1, 600m tona de lasta long agus timpeall 8m tona d'aerlasta.  Pléann oifigigh chustaim le beagnach 183m dearbhú custaim – thart ar 6 cinn gach meandar.

Inniu, tá 27 seirbhís chustaim náisiúnta ag obair go dlúth le gríomhaireachtaí um fheidhmiú an dlí, le lucht gnó, agus le príomhpháirtithe trádála an AE chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin na trádála domhanda:  daoine a chosaint ó tháirgí contúirteacha agus an choireacht eagraithe, an sceimhlitheoireacht is an smuigleáil a throid. 

Chun a chinntiú go n-éireoidh leo, tá an Coimisiún ar thús cadhnaíochta in iarrachtaí chun na teicnící bainisteoireachta priacal is nua-aoisí a thabhairt isteach agus chun timpeallacht leictreonach a chruthú don trádáil is don chustam, agus dlíthe AE á gcoigeartú chun na críche sin aige. 

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links