Cesta

Celní orgány chrání vnější hranice EU - 01/07/2008

Speciálně vycvičený pes hledá narkotika v zavazadlech

V posledních čtyřiceti letech hráli celníci důležitou, byť často málo viditelnou roli při ochraně občanů EU a usnadňování obchodu.

Dne 1. července 1968 zrušilo šest zemí – Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko a Spolková republika Německo – poslední cla na vzájemný pohyb zboží a vytvořilo evropskou celní unii DeutschEnglishespañolfrançaisitalianomagyarpolski .

Celní unie kromě toho, že zrušila obchodní bariéry mezi členskými státy budoucí Evropské unie, také vytvořila společný celní sazebník pro zboží, které bylo do těchto zemí dováženo.

Započala tak cesta Evropanů k úplnější hospodářské integraci a expanzi. Čtyřicet let poté je Evropská unie největším obchodním blokem na světě, který se podílí na 20 % světového obchodu. Avšak bez účinné celní kontroly na vnějších hranicích EU by taková hospodářská integrace nebyla možná .

Celní správa zaměstnává více než 140 000 osob.Ty hrají klíčovou roli při kontrole vnějších hranic EU a zajišťování bezpečnosti občanů unie.

Každý rok zkontrolují celníci EU okolo 1 600 milionů tun lodního nákladu a okolo 8 milionů tun leteckého nákladua odbaví téměř 183 milionů celních prohlášení – tj. asi 6 prohlášení každou sekundu.

Dvacet sedm vnitrostátních celních správ úzce spolupracuje s ostatními represivními orgány, průmyslovými podniky a hlavními obchodními partnery EU, aby se vypořádaly s výzvami současného světového obchodu,jakými jsou ochrana spotřebitelů před nebezpečnými výrobky a boj s organizovaným zločinem, terorismem a pašeráctvím.

Aby celní správy v tomto úsilí uspěly, snaží se Evropská komise zavést nejmodernější metody řízení rizik a vytvořit bezpapírové (elektronické) prostředí pro obchod a celní záležitosti prostřednictvím změny právních předpisů EU.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy