Navigačný riadok

Zavádzanie pri predaji leteniek – ak sa spoločnosti nespamätajú, zasiahne EÚ - 08/05/2008

Cestujúci čakajú na odlet

Kúpiť si letenku on-line je stále riskantné, pretože podľa správy EÚ sa až tretina zákazníkov „stáva obeťou podvodov a zavádzania“.

EÚ oznámila, že primäla polovicu prevádzkovateľov webových stránok označených za zavádzajúce alebo používajúce nekalé praktiky k náprave.

Prieskum sa týkal 386 stránok (z 13 krajín EÚ a Nórska), z ktorých 137 dostalo pokutu, ale len polovica z nich situáciu napravila. Podľa najnovšej správy sa zákazníci, ktorí nakupujú letenky on-line, stále stretávajú „s vážnymi a pretrvávajúcimi problémami“. 

Zistenia o predaji leteniek English vyšli najavo v rámci upratovania v leteckých spoločnostiach EÚ English, ktoré predstavuje systematickú kontrolu uskutočnenú súčasne v rôznych krajinách EÚ a zameranú na odhaľovanie porušení spotrebiteľského práva.

Pri upratovaní sa prišlo na to, aké problémy sa vyskytujú pri predaji leteniek v celom leteckom priemysle, povedala komisárka pre spotrebiteľov Meglena Kuneva: „Dúfam, že prevádzkovatelia on-line predaja leteniek si uvedomili odhodlanosť Komisie v prípade potreby konať v mene spotrebiteľov.“ Komisárka zároveň dodala, že ak príslušné letecké spoločnosti nezlepšia svoje predajné a marketingové postupy do 1. mája 2009, „Komisia nebude mať inú možnosť ako zasiahnuť.“

Šetrenie sa sústredilo na nekorektné zmluvné podmienky, napríklad na stránkach, na ktorých sú vopred zvolené drahšie možnosti. K najdôležitejším zisteniam patria tieto:

  • na tretine stránok bolo potrebné vykonať zmeny z dôvodu porušenia spotrebiteľského práva
  • mnohé stránky boli problematické z viacerých dôvodov – zavádzajúce ceny, nezrovnalosti v zmluvných podmienkach a inzerovanie ponúk, ktoré v skutočnosti neboli k dispozícii
  • nekalé praktiky sa týkali všetkých predajcov od leteckých spoločností až po cestovné kancelárie
  • miera nápravy porušení práva je rozdielna v rámci štátu a na medzinárodnom trhu. Zatiaľ čo na 55 % vnútroštátnych stránok došlo k náprave, z medzinárodných prípadov sa zlepšilo len 9 % (keď sa sťažnosť týkala spoločnosti, ktorá vykonáva svoju činnosť z iného štátu).
  • predaj nie je dostatočne transparentný, keďže väčšina krajín EÚ nemôže uverejniť zoznam porušovateľov práva, kým prípady neuzavrie súd. Napriek tomu došlo k uverejneniu niektorých vnútroštátnych prieskumov webových stránok ponúkajúcich letenky English.

EÚ chce dosiahnuť, aby sa prvá cena uvedená v reklame zhodovala s konečnou sumou, ktorú zákazník zaplatí, aby sa obmedzenia špeciálnych ponúk zreteľne vyznačovali a aby boli zmluvy korektné a dostupné v rodnom jazyku zákazníkov. 

EÚ bude intenzívnejšie presadzovať nápravu a sledovať vývoj až do mája 2009, keď sa rozhodne, kde treba zasiahnuť.

Stránky venované leteckej doprave EÚ English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy