Ścieżka nawigacji

To ile w końcu za ten bilet? - 08/05/2008

Pasażerowie w kolejce do wejścia na pokład samolotu

Zakup biletu lotniczego przez Internet nadal najeżony jest pułapkami – jak wynika z raportu Unii, jedna trzecia konsumentów „zostaje wprowadzona w błąd i w rezultacie zdecydowanie przepłaca”.

Połowa witryn internetowych stosujących wprowadzające w błąd lub nieuczciwe praktyki została zmuszona do zaprowadzenia porządku na swoich stronach – oznajmiła Bruksela.

Spośród 386 witryn, których zawartość przeanalizowano w 13 krajach UE i Norwegii, 137 zostało ukaranych. Jednak tylko połowa ukaranych dokonała jakichkolwiek korekt na swoich stronach. W najnowszym sprawozdaniu wykazano, że konsumenci kupujący przez Internet bilety na samolot w dalszym ciągu napotykają „poważne i powtarzające się trudności”. 

Sytuacja na rynku biletów lotniczych English wyszła na jaw podczas unijnej akcji skierowanej przeciwko liniom stosującym nieuczciwe praktyki English, która polegała na kompleksowej kontroli przeprowadzonej jednocześnie w kilkunastu państwach UE w celu wykrycia naruszeń prawa konsumenckiego.

Jak wyjaśniła unijna komisarz ds. ochrony konsumentów Meglena Kunewa, podczas tej nagonki stwierdzono nieprawidłowości w praktykach stosowanych przy sprzedaży biletów w całym sektorze lotniczym. „Mam nadzieję, że sprzedawcy przekonali się o determinacji, z jaką Komisja interweniuje w imieniu konsumentów, tam gdzie zachodzi taka potrzeba” – powiedziała komisarz, dodając, że jeśli linie lotnicze, w których praktykach stwierdzono nieprawidłowości, nie zmienią swoich metod sprzedaży i promocji przed 1 maja 2009 r., Komisji „nie pozostanie nic innego, jak interwencja”.

Kontroli poddano przede wszystkim nieuczciwe warunki przewozu – na niektórych stronach na przykład system automatycznie zaznacza za kupującego najdroższe opcje. A oto najważniejsze wnioski z kontroli:

  • w przypadku jednej trzeciej stron konieczne było podjęcie działań mających na celu ukaranie naruszeń prawa konsumenckiego
  • wiele witryn stosowało wielorakie praktyki – podawanie cen w sposób wprowadzający w błąd, nieprawidłowości w warunkach umownych i ogłaszanie promocyjnych ofert, które były niedostępne
  • nieuczciwe metody sprzedaży stosuje cały łańcuch podmiotów, od linii lotniczych do pośredników turystycznych
  • odsetek ukaranych podmiotów, które następnie zaprzestały stosowania nieprawidłowych praktyk, jest różny w zależności od tego, czy naruszenie miało charakter krajowy, czy też międzynarodowy; 55 proc. firm krajowych poprawiło zawartość swoich stron internetowych, podczas gdy w przypadku spraw o zasięgu międzynarodowym uczyniło tak tylko 9 proc. podmiotów (gdy skarga odnosiła się do spółki mającej swoją siedzibę w innym kraju)
  • brak przejrzystości – większość krajów UE nie może podać do wiadomości publicznej listy podmiotów, które dopuściły się naruszenia, dopóki sprawa nadal jest na wokandzie; udało się jednak opublikować kilka krajowych analiz stron zajmujących się rezerwacją biletów lotniczych English.

UE dąży do tego, aby pierwsza cena podawana w ogłoszeniu była ceną ostateczną, by wyraźnie sygnalizowano wszelkie warunki ograniczające możliwość skorzystania z oferty promocyjnej oraz by umowy były uczciwie sformułowane i dostępne w języku ojczystym konsumenta. 

W najbliższej przyszłości na egzekwowanie przepisów zostanie położony jeszcze większy nacisk. UE przyjrzy się zmianom, które nastąpią w okresie od chwili obecnej do maja 2009 r., zanim zdecyduje, które obszary najbardziej wymagają interwencji.

Unijny transport lotniczy English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki