Navigatsioonitee

ELi sõnum eksitava piletimüügiga tegelevatele lennuettevõtjatele: tegutsege kohe või me tegutseme ise! - 08/05/2008

Lendu ootavad reisijad

ELi aruande kohaselt on lennupileti ostmine Internetis ikka veel seotud ohtudega: kolmandik tarbijaid kas saavad petta või neile antakse eksitavat teavet.

ELi teatel on pooled tarbijaid eksitavatest või ebaausaid meetodeid kasutavatest veebisaitidest olnud sunnitud oma praktikat muutma.

386 uuritud veebisaidist (13 ELi liikmesriigis ja Norras) trahviti 137 saiti, kuid viimastest on oma käitumist parandanud ainult pooled. Äsja ilmunud aruande kohaselt on Interneti vahendusel lennupileteid ostnud tarbijatel tõsiseid ja korduvaid probleeme. 

Lennupiletitega seotud probleemid English tulid päevavalgele süstemaatilise ELi lennuettevõtjate kontrolli English käigus, mis viidi samaaegselt läbi eri ELi liikmesriikides tarbijakaitse-eeskirjade rikkumiste avastamiseks.

Tarbijakaitsevolinik Meglena Kuneva selgitas, et kontrollimisel leiti piletimüügiga seotud probleeme kogu sektoris. Ta ütles: "Ma loodan, et ettevõtjad on nüüdseks mõistnud komisjoni otsustavust tegutseda vajaduse korral tarbijate nimel." Lisaks ütles volinik, et kui asjaomased lennuettevõtjad ei paranda oma müügi- ja turundustavasid 2009. aasta 1. maiks, ei jää komisjonil muud üle kui sekkuda.

Uurimise käigus pöörati tähelepanu ebaõiglastele lepingutingimustele, näiteks veebisaitidele, kus automaatselt on valitud kallimad piletid. Peamised uurimistulemused on järgmised:

  • iga kolmanda veebisaidi suhtes tuli algatada menetlus seoses tarbijaõiguste rikkumisega
  • paljudel veebisaitidel esines mitmeid probleeme, nagu eksitavad hinnad, lepingutingimustega seotud rikkumised ja asjaolu, et reklaamitavad pakkumised ei olnud saadaval
  • probleemid eksisteerivad lennunduses tervikuna – nii lennuettevõtete kui reisikorraldajate puhul
  • riigisiseste ja piiriüleste rikkumiste kõrvaldamise määr on erinev. Liikmesriikide veebisaitidest on parandatud 55%, kuid piiriülestel juhtudel (s.t kui rikkujaks on teises riigis asuv teenusepakkuja) ainult 9%
  • puudub läbipaistvus, kuna enamik ELi liikmesriike ei saa pooleliolevate kohtuasjade tõttu rikkujate nimekirju avaldada. Mõned liikmesriikide ülevaated lennupiletite broneerimisest Internetis English on siiski avaldatud.

EL soovib, et reklaamitud hind osutuks ka tegelikult makstavaks hinnaks, eripakkumiste mis tahes piirangud oleksid selgelt välja toodud ning õiglased lepingud oleksid tarbijatele emakeeles kättesaadavad. 

Täitemenetlust tõhustatakse ja EL jälgib kuni 2009. aasta maini toimuvat arengut, misjärel otsustab, kus on vaja sekkuda.

ELi lennutranspordi veebisait English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad