Sökväg

Himmel utan gränser - 28/03/2008

Flygplan glider genom luften mot en klar himmel

Inga flygplatskontroller mellan de flesta EU-länderna och inga begränsningar av flygtrafiken över Atlanten när flygtrafiken går in i en ny era.

Bara några månader efter det att EU:s passfria område DeutschEnglishfrançais utvidgades österut med ytterligare nio länder avskaffas även gränskontrollerna på flygplatserna (den 30 mars).

För européer som reser mellan de 24 berörda länderna – i luften, till havs eller på land – är gränskontrollerna numera ett avslutat kapitel. Och EU-besökare DeutschEnglishfrançais behöver bara ett visum för att kunna åka till alla dessa länder.

Det är inte bara på den här sidan Atlanten som det blir smidigare att flyga. Något som ser mycket lovande ut för flygpassagerare är att EU:s open skies Englishfrançais-avtal med USA också har trätt i kraft. Avtalet, som undertecknades den 30 april 2007, häver begränsningarna på en flygmarknad som svarar för 60 % av flygtrafiken i världen. Överenskommelsen väntas innebära en vinst på drygt 15 miljarder euro för konsumenterna under de första fem åren och skapa sammanlagt 80 000 nya jobb i EU och USA.

Resor över Atlanten är inte längre ett lönsamt privilegium för ett fåtal lyckligt lottade flygbolag. Nu kommer flygbolag från EU och USA att fritt kunna flyga till flygplatser på varandras territorium och därifrån vidare till andra destinationer. EU:s transportkommissionär DeutschEnglishfrançais Jacques Barrot prisar avtalet som ”ett stort steg framåt för den internationella luftfarten” och tillägger att fördelarna redan har börjat visa sig.

Överenskommelsen är ett led i EU:s övergripande plan att fram till 2010 upprätta ett gemensamt europeiskt luftrum Englishfrançais som även ska omfatta EU:s grannar i Medelhavsområdet och länder längre österut samt USA. De närmare förbindelserna kommer att leda till mer än bara öppna marknader. EU kan också se till att säkerhetsnormernahöjs för den internationella luftfarten.

Förhandlingar om ett nyttopen skies-avtal kommer att inledas i slutet av maj för att befästa lufttransportmarknaden för EU och USA när den börjar ta form och för att införa en ytterligare liberalisering.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar