Navigatsioonitee

Suurem ohutus meie teedel - 19/03/2008

Noored sõidavad kabriolettiga

Ohtlik autojuhtimine välismaal ei jää enam karistamata.

Kiiruse ületamine, sõiduki juhtimine joobeseisundis, turvavöö kinnitamata jätmine ja punase tule eiramine põhjustavad 75% liiklussurmadest Euroopas. Kui panete toime mõne kõnealustest rikkumistest väljaspool riiki, kus teie auto on registreeritud, siis jääte praegu kehtiva korra kohaselt karistamata, isegi kui võite põhjustada kellegi surma. Euroopa Liidul on kavas seda muuta.

ELi viimase liiklusohutust käsitleva algatuse eesmärk on teha sõidukijuht oma käitumise eest vastutavaks, võttes kasutusele uue õigusraamistiku ning seda toetava teabevahetusvõrgu eeskirju rikkuvate juhtide identifitseerimiseks kogu ELis.

Alates 2001. aastast, mil Euroopa teedel hukkus 54 000 inimest, on ELi eesmärk vähendada aastaks 2010 liikluses hukkunute arvu poole võrra.  Vaatamata edusammudele hukkus 2007. aastal liikluses ikka 43 000 inimest, mis on samaväärne sellega, kui igal nädalal kukuks Euroopas alla viis reisilennukit.

Siiani võetud meetmetel on olnud piiratud mõju. 2003. aastal võttis Euroopa Komisjon vastu soovituse liikluseeskirjade kohaldamise kontrollimise hea tava kohta.  Suundumused näitavad, et sellised vabatahtlikud suunised ei anna soovitud tulemusi.

Uute ettepanekutega loodetakse liikluses hukkunute arvu oluliselt vähendada.

Küsimused ja vastusedEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad