Sökväg

”Clean Sky” har luft under vingarna - 05/02/2008

Kondensstrimmor från ett flygplan mot blå himmel

I det gemensamma teknikinitiativet ”Clean Sky” har offentliga och privata parter gått samman för att utveckla en luftfartssektor som är miljövänlig, innovativ och konkurrenskraftig.

Flyget står inför betydande utmaningar. Det svarar för närvarande för 3 % av utsläppen av växthusgaser, och den ständigt växande flygtrafiken riskerar att förvärra läget ytterligare. Luftfarten är också en av de främsta bullerkällorna. Flygindustrin i EU möter dessutom allt hårdare konkurrens från omvärlden.

EU har beslutat att anta utmaningen genom att satsa på ett offentlig-privat partnerskap och samla de ledande aktörerna inom flygindustrin och forskningen till en gemensam insats.

Resultatet ser vi idag i och med lanseringen av det gemensamma teknikinitiativet ”Clean Sky” English. I intiativet deltar 86 organisationer från 16 länder, 54 företag, varav 20 små och medelstora, 15 forskningscentrum och 17 universitet och högskolor.

Dessa den nya tidens partnerskap är ett resultat av det särskilda programmet Samarbete inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling English. Med en budget på 1,6 miljarder euro (varav 800 miljoner från sjunde ramprogrammets anslag) är det meningen att detta initiativ ska påskynda utvecklingen av nya tekniska lösningar och leda fram till en ny generation ”gröna flygplan”.

”Clean Sky” bygger på sex olika tekniska områden English (så kallade integrerade teknikdemonstratorer), alltifrån motorer till utformningen av själva flygplanen. Det kommer att finnas en teknisk utvärderingsmekanism English som ska analysera forskningsresultaten på experimentstadiet och hela vägen fram till flyguppvisningen.

Med initiativet ”Clean Sky” vill EU fram till 2020 minska utsläppen av koloxid med 50 %, kväveoxid med 80 % och bullret med 50 %. Samtidigt vill man göra produkterna miljövänliga hela vägen från utformning och tillverkning till underhåll och vidare till avfallshantering eller återvinning.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar